HOME
Facebook
Twitter
Youtube
Seperator
telefoon: (0545) 47 67 27
info@sportfederatieberkelland.nl
Header

Wijksportgroepen 60+

Aanleiding

60 plus is een  groeiende doelgroep, ook in Berkelland. Het sport- en beweeggedrag van zelfstandig wonende ouderen heeft in het afgelopen decennium een gunstige ontwikkeling doorgemaakt. Meer ouderen voldoen aan de beweegnorm en minder ouderen zijn inactief. De gunstige trend lijkt echter enigszins af te vlakken. Daarom probeert de Sport Federatie Berkelland (SFB) verschillende sport- beweeggroepen voor 60 plussers op te zetten dichtbij hun eigen woonomgeving.

Opzet

Aangezien de ene 60 plusser niet de andere 60 plusser is. zorgt de SFB ervoor dat iedere deelnemer kan sporten op het eigen niveau. De SFB levert dit maatwerk door de doelgroep eerst een proefles mee te laten draaien en zelf te laten meedenken over het sportaanbod zodat er een programma uitkomt dat inspeelt op de wensen en behoeften van de sporters.

Ook zijn de locaties erg toegankelijk omdat de bewoners van deze wooncomplexen niet ver de deur uit hoeven om te sporten hetgeen erg belangrijk is en meestal een drempel is om tot sporten te komen. Verder zou dit ook een mooie opstap kunnen zijn voor de senioren om zich aan te sluiten bij een seniorensportgroep van een sportvereniging. De SFB zoekt dan ook waar mogelijk samenwerking met een sportvereniging die op termijn deze groepen kan gaan opnemen in hun vereniging.

Het doel van de beweeggroepen is tweeledig. Enerzijds het verbeteren van de lichamelijke conditie (kracht, mobiliteit, coördinatie) en anderzijds het versterken van de sociale contacten. Deelnemers zijn over het algemeen nog zelf mobiel maar ook met een rollator kan worden deelgenomen aan de lessen. De lesstof wordt nl aangepast aan de wensen en mogelijkheden van deelnemers.

Deelname is op basis van een 10-strippenkaart ter waarde van €25,00. Elke les dat de deelnemer aanwezig is wordt er een strip afgetekend, is de deelnemer niet aanwezig dan wordt er niet getekend en hoeft u dus ook niet te betalen. 

Wijksportgroep Hemminkhof Ruurlo

In september 2015 heeft de SFB in samenwerking met het bestuur van het Hemminkhof in Ruurlo deze groep opgestart. Het programma wordt wekelijks aangeboden op de dinsdagmorgen van 08.45 – 09.45 uur en verzorgd door een SFB buurtsportcoach. De groep bestaat nu uit 15 deelnemers die wekelijks sporten in de gemeenschappelijke ruimte van het Hemminkhof.

Inmiddels is er ook een tweede groep gestart met inwoners van Ruurlo die buiten het Hemminkhof wonen. Deze groep sport wekelijks op de dinsdag van 10.15 – 11.15 uur. Zij mogen tegen een gereduceerd bedrag ook gebruik maken van de gemeenschappelijke ruimte van het Hemminkhof, daarom betalen deelnemers van deze groep €35,00 voor een 10-strippenkaart. 

Wijksportgroepen Andriessenhuis Borculo

In samenwerking met Careaz heeft de SFB in april 2016 twee wijksportgroepen voor senioren opgestart in het Andriessenhuis. Inmiddels zijn er iedere dinsdag 3 wijksportgroepen die les krijgen in de beweegruimte van het Andriessenhuis.
Groep 1: dinsdag 09.30 – 10.30 uur (Intensief, heren en dames 60+) 
Groep 2: dinsdag 10.30 – 11.30 uur (Laagdrempelig, heren en dames 75+)
Groep 3: dinsdag 11.30 – 12.30 uur (Matig intensief, alleen dames 65+)

Wijksportgroepen Whemerhof Eibergen

De bewonersvereniging van het Whemerhof in Eibergen heeft in samenwerken met de SFB ook een wijksportgroep opgestart. Inmiddels sporten zo’n 12 bewoners van de Whemerhof wekelijks met elkaar in de ontmoetingsruimte, of als het weer het toelaat op de Maat. De les start daar iedere dinsdag om 10.00 uur. 

WIjksport groep voor mensen met Dementie in Borculo

In 2019 is in samenwerking met dagbesteding Huisje Noord een nieuwe wijksportgroep gestart in Borculo. Deze wijksport groep is speciaal opgezet voor thuiswonende mensen met (beginnende) dementie. Dit is iedere dinsdagmiddag om 15.00 uur aan de Heer Rudolfstraat 7 (speeltuin Noord).  

Wilt u deelnemen aan een wijksportgroep en/of wonen er bij u in de buurt meerdere 60 plussers die dit samen met u zouden willen doen? Neem dan contact op met Susanne Horstman via de mail: susanne@sportfederatieberkelland.nl of telefonisch: 0545-476727