HOME
Facebook
Twitter
Youtube
Seperator
telefoon: (0545) 47 67 27
info@sportfederatieberkelland.nl
Header

Wijksportgroepen 60+

Aanleiding

60 plus is een  groeiende doelgroep, ook in Berkelland. Het sport- en beweeggedrag van zelfstandig wonende ouderen heeft in het afgelopen decennium een gunstige ontwikkeling doorgemaakt. Meer ouderen voldoen aan de beweegnorm en minder ouderen zijn inactief. De gunstige trend lijkt echter enigszins af te vlakken. Daarom probeert de Sport Federatie Berkelland (SFB) verschillende sport- beweeggroepen voor 60 plussers op te zetten dichtbij hun eigen woonomgeving.

Opzet

Aangezien de ene 60 plusser niet de andere 60 plusser is. zorgt de SFB ervoor dat iedere deelnemer kan sporten op het eigen niveau. De SFB levert dit maatwerk door de doelgroep eerst een proefles mee te laten draaien en zelf te laten meedenken over het sportaanbod zodat er een programma uitkomt dat inspeelt op de wensen en behoeften van de sporters.

Ook zijn de locaties erg toegankelijk omdat de bewoners van deze wooncomplexen niet ver de deur uit hoeven om te sporten hetgeen erg belangrijk is en meestal een drempel is om tot sporten te komen. Verder zou dit ook een mooie opstap kunnen zijn voor de senioren om zich aan te sluiten bij een seniorensportgroep van een sportvereniging. De SFB zoekt dan ook waar mogelijk samenwerking met een sportvereniging die op termijn deze groepen kan gaan opnemen in hun vereniging.

Het doel van de beweeggroepen is tweeledig. Enerzijds het verbeteren van de lichamelijke conditie (kracht, mobiliteit, coördinatie) en anderzijds het versterken van de sociale contacten. Deelnemers zijn over het algemeen nog zelf mobiel maar ook met een rollator kan worden deelgenomen aan de lessen. De lesstof wordt nl aangepast aan de wensen en mogelijkheden van deelnemers.

Wijksportgroep Hemminkhof Ruurlo

In september 2015 heeft de SFB in samenwerking met het bestuur van het Hemminkhof in Ruurlo deze groep opgestart. Het programma wordt wekelijks aangeboden op de dinsdagmorgen van 9.00-10.00 uur en verzorgd door een SFB buurtsportcoach. De groep bestaat nu uit 15 deelnemers die wekelijks sporten in de gemeenschappelijke ruimte van het Hemminkhof.

Wijksportgroepen Andriessenhuis Borculo

In samenwerking met Careaz heeft de SFB in april 2016 twee wijksportgroepen voor senioren opgestart in het Andriessenhuis. Bij de proeflessen in april in het Andriessenhuis was de opkomst erg groot waardoor we de week erna met twee groepen konden starten.

Uitbreiding concept in Berkelland

Het concept wijksportgroepen in de buurt wil de SFB gaan uitbreiden in andere kernen van en op andere locaties in Berkelland. We zijn druk bezig om geschikte locaties te zoeken.

Wilt u deelnemen aan een wijksportgroep en/of wonen er bij u in de buurt meerdere 60 plussers die dit samen met u zouden willen doen? Neem dan contact op met Susanne Horstman via de mail: susanne@sportfederatieberkelland.nl of telefonisch: 0545-476727