Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen

De nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) is door de Eerste Kamer. Voor 1 juli moeten alle verenigingen en stichtingen hier aan voldoen. 

De wet gaat over een groot aantal aspecten van het reilen en zeilen binnen een vereniging of stichting. Doel is ze beter te laten functioneren en problemen te vermijden. Het wetsvoorstel geeft vorm aan een professionaliseringsslag bij verenigingen en stichtingen. De noodzaak hiervan is gebleken na een aantal incidenten zoals financiële problemen, zelfverrijking van bestuurders, fraude en diefstal.

De reikwijdte van de wet is veel groter dan het aanpassen van statuten. De wet gaat over het vastleggen van basisregels voor bestuur en toezicht. De hoofdelijke persoonlijke aansprakelijkheid van bestuursleden is uitgebreid. Zeker op dat punt moeten bestuursleden volle aandacht geven aan deze wet.

Waarom is deze wet relevant?

 1. Persoonlijke hoofdelijke aansprakelijkheid van (sport)bestuurders.
 2. Besturen zijn verplicht regels op te stellen over stemrecht, afwezigheid, toezicht en financieel bestuur.
 3. De nieuwe afspraken en regels moeten worden vastgelegd in de statuten via de notaris.

Op de site van WBTR vind je een online stappenplan dat je langs alle eisen van de WBTR leidt en aangeeft hoe je het beste aan de wet kunt voldoen. Daarmee voorkomt de vereniging of stichting dat bestuursleden en toezichthouders onbewust en onbedoeld onnodige risico’s lopen. Het is een hulpmiddel om zaken goed te regelen en vast te leggen. Bovendien kun je iedereen zo transparant mogelijk laten zien dat bestuur en toezicht goed zijn geregeld. Dat geeft potentiële nieuwe bestuursleden ook zekerheid. In het stappenplan komen de volgende thema’s aan bod. 

 1. Goed bestuur
 2. Aansprakelijkheid van bestuursleden
 3. Tegenstrijdig belang
 4. Afwezigheid van bestuursleden
 5. Meervoudig stemrecht
 6. Toezicht
 7. Bindende voordracht
 8. Raadgevende stem
 9. Statuten

Het stappenplan is beschikbaar en je kunt deelnemen door hier te klikken. Sportverenigingen krijgen 50% korting op het pakket door de code SPORT50 te gebruiken bij aanmelden. Helaas is het niet mogelijk hier een gratis versie van het stappenplan neer te zetten of te ontvangen. Het digitale stappenplan bevat allerlei video filmpjes, voorbeelden, werkboeken en andere documenten. 

Er is op 3 december een Webinar georganiseerd door NOC*NSF. Het is mogelijk om deze nog een keer terug te kijken. Dat kan via de volgende link: https://webinar.academieportal.nl/WBTR-webinar-sport.html

Meer uitgebreide info op: www.wbtr.nl