Webinar transformatiefonds voor SFB-leden

Op maandag 29 juni organiseert de SFB een webinar over het transformatiefonds Gemeente Berkelland, waar clubs vanaf 1 oktober een aanvraag kunnen doen om meer toekomstbestendig te worden.

Maandag 29 juni om 19.30-21.00 uur
Programma
Deel 1: informatie regeling transformatiefonds
Gerran Protzman van de Gemeente Berkelland zal uitleg en informatie geven. Een toelichting op de regeling wordt voorafgaand aan het webinar digitaal naar jullie verzonden.

Deel 2:
Enkele voorbeelden van mooie samenwerkingen in Berkelland.

Deel 3:
SFB zal tips geven en ondersteuning bieden voor ideeën, uitwerkingen of op weg helpen van samenwerkingen. In de kern, op het sportpark, maar ook als sportvereniging met partners.

Als u deel wilt nemen aan dit webinar ontvangen wij graag vóór 20 juni een aanmelding op het mailadres: quenda@sportfederatieberkelland.nl Met daarin uw naam, emailadres en namens welke vereniging u deel zult nemen.