Vragen rondom sportaccommodaties

Voor clubs met een eigen accommodatie zijn er veel vragen nu hun accommodatie gesloten moet blijven. Wat doen we met de voorraad, aan onderhoud en hoe zorgen we ervoor dat onze accommodaties niet worden gebruikt. Hieronder weer enkele tips en suggesties. 

Onderhoud

Grasvelden

De groei zit reeds in de velden dus de velden vragen om onderhoud. Als onderhoud niet uitgevoerd wordt, kan dat kwaliteitsproblemen tot gevolg hebben. Juist nu de velden niet bespeeld worden is het onderhoud des te belangrijker. De uitvoering moet uiteraard geschieden binnen de adviezen en maatregelen vanuit RIVM. 

Kunstgras- en kunststofvelden

Als de komende weken geen onderhoud wordt gepleegd, kan dat kwaliteitsproblemen tot gevolg hebben. Dit is vaak later zichtbaar. Vooral de ‘natuurlijke’ organische vervuiling van velden/banen blijft aandacht vragen.

Douches en legionella

Waterleidingen worden als gevolg van de maatregelen tegen het coronavirus op dit moment niet gebruikt. Wanneer kraanwater langere tijd stilstaat, kan de waterkwaliteit negatief worden beïnvloed. Zo kan bijvoorbeeld de legionellabacterie, die de veteranenziekte kan veroorzaken, een probleem vormen. Het RIVM adviseert om te kijken naar mogelijkheden om het spoelen van weinig gebruikte tappunten toch uit te voeren. Ga in het uiterste geval over van een frequentie van wekelijks spoelen naar tweewekelijks spoelen. Bij het beheersen van risico’s rond legionella ligt de verantwoordelijkheid bij de eigenaar van de installatie. Zie voor de te nemen maatregelen en meer informatie over legionella-preventie de website van ILT.

Wat te doen met voorraden?

Het is zinvol extra te letten op de houdbaarheidsdatum van voorraden en altijd de HACCP regels (risico-inventarisatie voor voedingsmiddelen) aan te houden.  Mochten voorraden niet retour gestuurd kunnen worden, kan gekeken worden of een andere invulling mogelijk is. Te denken valt aan  bij de leden zelf onder de aandacht brengen om hun club te steunen en iets van de voorraad over te nemen of misschien (een deel) te schenken aan de Voedselbank.

Verantwoordelijkheid handhaven sluiting accommodaties

Van de eigenaar/vereniging wordt verwacht dat zij hun sportaccommodatie op slot houden. Het is zinvol om een waarschuwingsbord op te hangen bij de toegangspoort met de mededeling dat de accommodatie is gesloten i.v.m. het coronavirus en eigen leden te informeren over het verbod om de sportinrichting te betreden. Als mensen daarna – ondanks de sluiting – alsnog gebruikmaken van de sportinrichting kan de veiligheidsregio via de daartoe bevoegde instanties (politie en BOA) handhavend optreden.