Vragen over contributie-, leden- en vrijwilligerszaken

Contributie

Verenigingen krijgen het nu financieel lastig. Kosten lopen door of zijn zelfs hoger. Een mogelijkheid is om leden te vragen solidair te zijn met hun club. Sportbreed geldt het standpunt dat we de kosten die we met z’n allen maken, zoveel mogelijk met z’n allen dragen. Aan te bevelen is om in overleg te gaan met de leden en vooralsnog de contributie gewoon te innen. Eventueel kan het moment van contributie-inning  uitgesteld worden. 

Natuurlijk kan een club in overleg met de leden bepalen om de contributie tijdelijk stil te zetten. Maar dat heeft uiteraard gevolgen voor de financiële positie van de vereniging. Als deze crisis ook nog na juni aanhoudt, bekijk dan op dat moment met je leden of dat dan nog steeds de juiste keuze is. Lees hierover meer via Sport Knowhow XL.

Communicatie met leden, vrijwilligers en andere betrokkenen in de club

Het is van groot belang om juist nu in contact te blijven met je leden. Zorg dat leden weten wat er in de vereniging speelt en voor welke vragen de club staat. Communiceer eventuele keuzes t.a.v. contributie-inning of onderhoud met leden. Denk na over leuke challenges of stel materialen beschikbaar. Help ook de sponsoren door hun aanbod in coronatijd onder de aandacht van leden te brengen.  

Verlenging in de zomerperiode?

Zodra binnen de sport weer activiteiten mogelijk zijn, hopelijk na 1 juni, kan nu al worden nagedacht of een sportaanbod met een verlenging in de zomermaanden een alternatief is voor de nu gemiste maanden. Het zal veel van het aanpassingsvermogen van clubs gaan vergen, maar het biedt mogelijkheden. 

Vrijwilligersvergoeding

Een vrijwilligersvergoeding kan alleen worden toegekend als daadwerkelijk werkzaamheden op vrijwillige basis zijn verricht. Het is een gunst en geen recht. Mocht er sprake zijn van een structurele toekenning dan is het goed om contact op te nemen met de betreffende vrijwilliger over het al dan niet voorlopig stopzetten. Dit voorkomt onbegrip en irritaties.

Bijzondere bijstand voor sport en cultuur / Jeugdfonds Sport en Cultuur

Een mogelijkheid is om leden er op te wijzen dat de gemeente Berkelland een bijdrage geeft voor de kosten van sport. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor de contributie voor het lidmaatschap van een vereniging. Deze tegemoetkoming is voor alle gezinnen met kinderen tussen 4 en 18 jaar die rechtmatig in Berkelland wonen met een inkomen dat niet hoger is dan 110% van norm voor bijstand. Daarnaast kan het Jeugdfonds Sport en Cultuur voor gezinnen met een inkomen tussen 110-120% een jaar lang de contributie overnemen. 

Algemene Leden Vergadering

Veel verenigingen hebben in de komende weken een Algemene vergadering (ALV) gepland. Maar door het coronavirus is het voor verenigingen voorlopig niet mogelijk om bijeenkomsten en vergaderingen te organiseren. Lees hierover meer via Sport Knowhow XL