HOME
Facebook
Twitter
Youtube
Seperator
telefoon: (0545) 47 67 27
info@sportfederatieberkelland.nl
Header

Voortgezet onderwijs

VO-sportprogramma’s op maat!

Sport draagt bij aan een gezonde geest in een gezond lichaam. Een groeiend aantal jongeren beweegt te weinig met alle negatieve gevolgen van dien! De SFB zet zich in om zoveel mogelijk jongeren sportief actief te krijgen en te houden, waar mogelijk bij de sportverenigingen in Berkelland!
We brengen diverse sporten op aansprekende wijze onder de aandacht en maken de VO schoollocatie sportplannen op maat. Dit kan voor, tijdens of na school afgestemd op de wensen van de school.

SPORTCLINICS

Leerlingen maken tijdens de lessen bewegingsonderwijs of speciaal ingeroosterde uren en/of voor of na school kennis met diverse takken van sport en/of sportclinics. De SFB heeft contact met veel sportverenigingen, sportaanbieders en instanties. In overleg met de school worden de sportplannen ingevuld.

HET ASSINK LYCEUM EIBERGEN / NEEDE, AOC OOST BORCULO EN MAXX ONDERWIJS NEEDE

In 2016-2017 zijn onze combinatiefunctionarissen voor het 6e jaar actief op Het Assink Lyceum locaties Eibergen / Neede en op het AOC Oost Borculo en voor het 3e jaar op MaxX praktijkonderwijs Neede. De sportprogramma’s worden in overleg op maat gemaakt en zijn qua invulling dus verschillend.

SPORTEN BIJ EEN SPORTVERENIGING

De sportvereniging is bij uitstek de sportaanbieder na schooltijd. Een groot deel van de jongeren weet de verenigingen ook te vinden. De SFB probeert het naschools sporten via verschillende activiteiten zoals bijvoorbeeld een zaalvoetbalcompetitie of een verenigingsweek te stimuleren. Het vervolg ligt dan bij de club. De taak van de combinatiefunctionaris is samen met deze clubs een aantrekkelijk aanbod voor jongeren te ontwikkelen zodat ze ook blijven sporten.

Wilt u meer informatie over onze programma’s in het voortgezet onderwijs bel of mail ons (0545-476727 / info@sportfederatieberkelland.nl).