Voorjaarsoverleg SFB met Thema-gedeelte Speciale Doelgroepen 27 mei

Op maandagavond 27 mei organiseert de Sport Federatie Berkelland(SFB) haar voorjaarsoverleg met de laatste zaken rondom de SFB en de gemeentelijke sportzaken. Na de pauze is het thema Speciale Doelgroepen, dit zal i.s.m. de werkgroep aangepast sporten georganiseerd worden. Wij willen bestuurders van verenigingen en andere geïnteresseerden inspireren om verder te kijken dan het werven van de ‘geijkte’ leden. Ze krijgen informatie en praktische tips over hoe verenigingen hun aanbod kunnen verbreden en speciale doelgroepen kunt bedienen binnen uw eigen club. Voorbeelden van doelgroepen waar we het over willen hebben, zijn o.a.: mensen met een beperking, ouderen, mensen met dementie, kinderen/jongeren met gedragsproblemen, statushouders/mensen met afstand tot de arbeidsmarkt en mensen met een chronische aandoening. Verder bespreken we het concept De Beweegmakelaar, waar de SFB mee aan de slag is gegaan. Wij nodigen iedereen en met name bestuurders van sportverenigingen uit om hierbij aanwezig te zijn, maar ook trainers zijn van harte welkom. De vergadering vindt plaats op maandag 27 mei bij HCR Prinsen, Eibergseweg 13 in Haarlo. We starten om 19.30 uur en eindigen zo rond 22.30 uur. Opgeven graag voor 21 mei bij de SFB via info@sportfederatieberkelland.nl of tel. 0545-476727.