Valpreventieprogramma Beweeg Zeker! van start

Van 20 t/m 22 maart zijn in Borculo, Eibergen, Neede en Ruurlo ruim 50 deelnemers gestart met het Beweeg Zeker! valpreventieprogramma van de Sport Federatie Berkelland. 

Het aantal valincidenten onder ouderen is de afgelopen jaren flink toegenomen. De gevolgen van een valincident kunnen zowel lichamelijk als psychosociaal groot zijn. Uit onderzoek is gebleken dat bewegen en dan met name oefeningen op het gebied van kracht en balans, het risico op een val kunnen verkleinen. Door in te spelen op de risicofactoren kunnen ouderen de kans op een val aanzienlijk verkleinen. Met het valpreventieprogramma Beweeg Zeker! maken wij deelnemers bewust van de risicofactoren en gaan we samen aan de slag om de risicofactoren te verminderen.

Het programma duurt 12 weken en is bedoeld 65 plussers. Naast de inzet van SFB medewerkers wordt samengewerkt met lokale fysiotherapeuten en ergotherapeuten om de deelnemers zo goed mogelijk te begeleiden.
De eerste les bestond naast een kennismaking uit een uitgebreide serie testen op het gebied van kracht, balans en coördinatie. Na deze test werd de les voortgezet met het letterbalspel. Ook werd het huiswerk voor de volgende les doorgenomen. Het is de bedoeling een aantal oefeningen in het dagelijkse leefpatroon in te gaan slijpen. De les werd afgesloten door met elkaar gezamenlijk koffie te drinken.

Belangrijke onderdelen van het programma zijn: kracht- en balansoefeningen, opvangen van een val en opstaan na een val. De laatste les gaan we middels dezelfde serie testen na of deelnemers vooruitgang hebben geboekt.

Wilt u ook deelnemen?

Neem dan contact op met de SFB via 0545-476727 of info@sportfederatieberkelland.nl. De eerste groepen zijn van start gegaan maar wij verwachten zeker dat er een vervolg gaat komen. U komt dan op de wachtlijst voor een volgende cursus te staan. Wij bellen u dan zodra een nieuwe groep wordt opgestart. 

Klik hier voor meer foto’s of kijk op onze facebookpagina.