TOSA regeling voor sportverenigingen

Afgelopen vrijdag 10 juli heeft de overheid een nieuwe beleidsregel gepubliceerd als tegemoetkoming voor geleden financiële schade door coronamaatregelen bij amateursportverenigingen. De zogeheten Tegemoetkoming Amateur Sport Organisaties (TASO) wordt verstrekt als een vereniging minimaal 20% aan omzetverlies heeft geleden. Er is een bedrag van 19,5 miljoen euro beschikbaar.

Samengevat komt de TASO-regeling hier op neer:

  • De minister verstrekt een tegemoetkoming aan een amateursportorganisatie die ten minste 20% aan omzetverlies heeft geleden;
  • Een amateursportorganisatie komt slechts eenmaal in aanmerking voor een tegemoetkoming op grond van onderhavige beleidsregel;
  • De minister beslist afwijzend op een aanvraag indien de aanvrager reeds een tegemoetkoming voor doorlopende lasten ontvangt op grond van TOGS regeling; 
  • Bij de doorlopende lasten mogen geen huurlasten worden meegenomen. Deze worden via een andere regeling gecompenseerd. 

De tegemoetkoming

De tegemoetkoming is afhankelijk van de doorlopende lasten in de periode 1 maart tot 1 juni van dit jaar en bedraagt: 

€ 1.500,- bij € 501,- t/m € 1.500,- doorlopende lasten
€ 2.500,- bij € 1.501,- t/m € 2.500,- doorlopende lasten
€ 3.500,- bij € 2.501,- t/m € 3.999,- doorlopende lasten

De aanvraag

  • Voor de aanvraag wordt een door de minister vastgesteld formulier gebruikt.
  • De aanvraag kan worden ingediend van 1 september tot en met 4 oktober 2020.
  • De minister beslist binnen acht weken na sluiting van de aanvraagperiode als bedoeld in het tweede lid.

De regeling is te vinden via de link: https://www.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-36574.html

Huurcompensatie regeling: info voor 1 augustus

De huurlasten van verenigingen in de periode van 1 maart tot 1 juni worden gecompenseerd via de gemeente. De Vereniging Sport en Gemeenten is met VWS in gesprek over de precieze vormgeving van de huurcompensatieregeling. Hierbij staat centraal dat het voor de gemeenten een eenvoudige regeling wordt ondanks de zeer grote diversiteit aan lokale situaties. Voor 1 augustus worden clubs geïnformeerd over de voorwaarden en de verdere planning.