HOME
Facebook
Twitter
Youtube
Seperator
telefoon: (0545) 47 67 27
info@sportfederatieberkelland.nl
Header

Thema avonden

Thema-avonden: vraaggericht en proactief!

In samenwerking met sportkoepels (NOC*NSF, NSA), sportbonden of andere marktpartijen organiseert de SFB jaarlijks sportgerichte en verenigingsgerichte thema-avonden en cursussen. We proberen dit zoveel mogelijk vraaggericht maar ook proactief te doen.

Heeft u/uw club belangstelling voor een van onderstaande thema-avonden of cursussen, neem gerust contact met ons op. Wilt u een ander thema aan de orde stellen, dan kan dat ook. Bel of mail ons: 0545-476727 / info@sportfederatieberkelland.nl

Thema-avonden

Wet- en regelgeving in de sport

Verzekeringen

Vrijwilligersvergoeding

Subsidies

Geld zoeken loont

Veranderen een noodzaak

Communicatie en publiciteit

Besturen & beleid maken

 

 

Cursussen

Jeugdsportcoordinator

Werven en behouden van vrijwilligers

Ledenwerving en behoud

EHBSO

Sportsponsoring

Instructie Verantwoord Alcoholgebruik

Ouders Graag Gezien

Autisme/ADHD in de sport