Thema-avond speciale doelgroepen 18 maart

Op maandagavond 18 maart (inloop 19.30 uur/start 20.00 uur/einde 22.00 uur) organiseert de werkgroep aangepast sporten (met daarin de SFB) in de kantine van Sportclub Neede een thema-avond over (het bedienen) van diverse speciale doelgroepen voor sportverenigingen of andere organisaties. De verenigingen en andere geïnteresseerden krijgen tijdens deze thema-avond informatie en praktische tips over hoe zij hun aanbod kunnen verbreden en speciale doelgroepen kunnen bedienen binnen de eigen organisatie. Deze avond is vrij toegankelijk voor zowel SFB-leden als niet SFB-leden.

Voorbeelden van doelgroepen waar we het over willen hebben zijn o.a.:
 – Mensen met een beperking
 – Ouderen
 – Mensen met dementie
 – Kinderen/jongeren met gedragsproblemen
 – Statushouders/mensen met afstand tot de arbeidsmarkt
 – Mensen met psychische problemen
 – Mensen met een chronische aandoening

De definitieve uitnodiging volgt nog, maar opgeven kan al wel bij de SFB via info@sportfederatieberkelland.nl.