Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties COVID-19 (TVS)

Voor sportorganisaties vormt de huur vaak de grootste kostenpost in hun exploitatie. Ter compensatie is de Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties COVID-19 (TVS) in het leven geroepen.

Naast de omzetderving, wordt gekeken naar de compensatie van de huurkosten voor verenigingen. Via de TVS wordt in totaal 90 miljoen euro aan huurcompensatie verdeeld. Het goede nieuws is dat niet alleen gemeenten dit kunnen aanvragen, maar ook sportbedrijven en particuliere verhuurders.

Samengevat komt de TVS hierop neer: 

  • De overheid verstrekt op aanvraag een tegemoetkoming aan een gemeente, sportbedrijf of particuliere verhuurder voor de in de periode van 1 maart 2020 tot 1 juni 2020 gederfde huurinkomsten als gevolg van de coronamaatregelen. 
  • Een gemeente, sportbedrijf of particuliere verhuurder komt slechts in aanmerking voor een tegemoetkoming indien de huur ten laste van de amateursportorganisatie daadwerkelijk is kwijtgescholden gedurende de periode van 1 maart 2020 tot 1 juni 2020. 
  • Een gemeente, sportbedrijf of particuliere verhuurder komt slechts eenmaal in aanmerking voor een tegemoetkoming op grond van deze beleidsregel. 

Heeft uw vereniging over de periode 1 maart tot en met 1 juni (gedeeltelijk) huur betaald? Wijs uw verhuurder dan op deze regeling. Aanvragen is mogelijk tussen 15 september en 15 oktober 2020. Het aanvraagformulier wordt tegen die tijd via de website van DUS-I beschikbaar gesteld.