TASO Q4 regeling geopend vanaf 19 februari

Om de verspreiding van het coronavirus (COVID-19) te beperken, heeft het kabinet in 2020 en begin 2021 diverse maatregelen ingevoerd. Deze hebben in de sport impact (gehad). Op 19 februari heeft de dienst uitvoering subsidies wederom een nieuwe Tegemoetkoming Amateur Sport Organisaties geopend (TASO Q4

De TASO regeling is bedoeld voor amateursportorganisaties die ten minste 10% omzetverlies hebben gehad in het vierde kwartaal van 2020 (1 oktober t/m 31 december) en financiële schade hebben geleden van ten minste € 1.500.

U kunt de tegemoetkoming aanvragen van 19 februari 2021 tot en met 5 april 2021. Alle aanvragen die binnen de aanvraagperiode worden ingediend, worden gelijk behandeld.Voor deze regeling is € 29 miljoen beschikbaar gesteld. Als dit bedrag wordt overschreden, zal er naar rato worden verstrekt.

Deze TASO regeling is een vervolg op de TASO-regeling die gold voor het tweede en derde kwartaal van 2020. De voorwaarden om in aanmerking te komen zijn niet hetzelfde als de eerste ronde. Lees meer over de TASO-regeling voor het tweede en derde kwartaal. Er wordt ook gewerkt aan aanvullende regelingen voor de sportsector voor het eerste en tweede kwartaal van 2021. Hiervoor wordt € 75 miljoen vrijgemaakt.