TASO en TVS (Q4) binnenkort geopend

Op 29 januari zijn de wetteksten van de nieuwe TASO-Q4 en TVS-Q4 gepubliceerd in de Staatscourant, waarmee deze regelingen definitief zijn geworden. De regelingen zijn beide inmiddels publieksvriendelijk gepresenteerd op de website van het uitvoeringsloket van de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I): TASO en TVS. Van 19 februari tot en met 5 april kan daar compensatie via de TASO-Q4 worden aangevraagd. Het loket voor de TVS-Q4 is geopend van 9 maart tot en met 3 mei. 

Tegemoetkoming Amateursportorganisaties (TASO)

De regeling is bedoeld voor amateursportorganisaties die ten minste 10% omzetverlies hebben gehad in het vierde kwartaal van 2020 (1 oktober t/m 31 december) en financiële schade hebben geleden van ten minste € 1.500. Dit is een vervolg op de TASO-regeling die gold voor het tweede en derde kwartaal van 2020. De voorwaarden om in aanmerking te komen zijn niet hetzelfde als in de eerste ronde. 

Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties

De regeling is bedoeld voor verhuurders van sportaccommodaties die (een deel van) de huursom over het vierde kwartaal van 2020 (1 oktober tot en met 31 december 2020) hebben kwijtgescholden aan amateursportorganisaties.

Meer informatie is te vinden op de website van DUS-I.