Subsidieregeling Transformatiefonds sport 2020

Vanaf 1 oktober 2020 heeft de gemeente Berkelland de Subsidieregeling transformatiefonds sport 2020 opengesteld. Dit biedt verenigingen de mogelijkheid om de (door)ontwikkeling te maken naar toekomstbestendige vrijwilligersorganisaties. Met deze subsidieregeling wil de gemeente verenigingen stimuleren na te denken over de toekomst en bredere samenwerkingsverbanden helpen tot stand te brengen. Verenigingen kunnen, individueel of gezamenlijk, een plan indienen waarmee de toekomstbestendigheid nadrukkelijk wordt verbeterd.

Het verenigingsleven levert een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid en sociale cohesie binnen de Berkellandse samenleving en de gezondheid van inwoners. Tegelijkertijd zien we dat door diverse factoren de organisatie- en financiële kracht van verenigingen onder druk staat. Het afgelopen jaar heeft de gemeente met de SFB en een klankbordgroep van verenigingen nagedacht over een oplossingsrichting en de inzet van tijdelijk beschikbare financiële middelen voor lastenverlichting van verenigingen. Hieruit is een plan ontstaan waarmee we proberen de ontwikkeling van sportverenigingen richting toekomstbestendige (vrijwilligers)organisaties te ondersteunen en te faciliteren. De ingediende plannen kunnen vervolgens (deels) worden gefaciliteerd. 

Om verenigingen te ondersteunen in het komen tot concrete plannen kunnen we vanuit de Sport Federatie Berkelland ook procesbegeleiding aanbieden. Bel of mail ons als je hier gebruik van wilt maken. 

Hoe werkt het?
De regeling wordt opengesteld in de periode 1 oktober 2020 tot en met 31 december 2020.Via de website www.gemeenteberkelland.nl kan de subsidie worden aangevraagd. U vindt de link hier. Vergeet niet de gevraagde bijlagen mee te sturen. Meer informatie is op te vragen bij Wilco Huisman, Interim Opdrachtgever Sport van de gemeente Berkelland, via w.huisman@gemeenteberkelland.nl of 0545-250 250.