HOME
Facebook
Twitter
Youtube
Seperator
telefoon: (0545) 47 67 27
info@sportfederatieberkelland.nl
Header

Sportstimulering

SFB actief met en voor sportverenigingen!

De basis voor een levenslange sportloopbaan wordt gelegd in het onderwijs, bij de vereniging en in de wijk. Daarom is het belangrijk dat zoveel mogelijk kinderen op jonge leeftijd in aanraking komen met sport (verenigingen) en dat er een structurele samenwerking bestaat tussen onderwijs, sport en wijk of buurt.

De SFB is in dit netwerk actief als intermediair tussen verenigingen en scholen. Wij werken samen met bijna alle basisscholen en maken daarbij gebruik van een groot aantal Berkellandse sportverenigingen. Op 11 scholen verzorgen wij wekelijks 1 gymles en naschools 1 keer per maand een sportaanbod.

We leggen de link naar de vereniging door te sporten op en bij de accommodaties en gebruik te maken van de specialisten (de verenigingstrainers). We stemmen het sportaanbod in/bij de school af op het lokale buitenschoolse sportaanbod. Hiermee hopen we samen met clubs kinderen voor te bereiden op een levenslange sportcarrière!

Wilt u weten welke activiteiten wij op het snijvlak van onderwijs en sport organiseren, Kijk dan hier voor basisonderwijs en hier voor voortgezet onderwijs.

Wilt u meer jeugdleden of wilt u bijvoorbeeld een sportaanbod ontwikkelen voor een nieuwe doelgroep? Wij weten hoe u dit het best kunt aanpakken. Bel of mail met de SFB (0545-476727 / info@sportfederatieberkelland.nl)