HOME
Facebook
Twitter
Youtube
Seperator
telefoon: (0545) 47 67 27
info@sportfederatieberkelland.nl
Header

Sportstimulering

SFB actief met en voor sportverenigingen!

De basis voor een levenslange sportloopbaan wordt gelegd in het onderwijs, bij de vereniging en in de wijk. Daarom is het belangrijk dat zoveel mogelijk kinderen op jonge leeftijd in aanraking komen met sport (verenigingen) en dat er een structurele samenwerking bestaat tussen onderwijs, sport en wijk of buurt.

De SFB is in dit netwerk actief als intermediair tussen verenigingen enerzijds en partners in scholen, zorg en welzijn anderzijds. Wij werken samen met bijna alle basisscholen en maken daarbij gebruik van een groot aantal Berkellandse sportverenigingen. De laatste jaren is er ook sprake van een steeds sterke samenwerking tussen sport (SFB) en partners in zorg en welzijn. 

We leggen de link naar de vereniging door te sporten op en bij de accommodaties en gebruik te maken van de specialisten (de verenigingstrainers). We stemmen het sportaanbod in/bij de school af op het lokale buitenschoolse sportaanbod / zorgpartners. Hiermee hopen we samen met clubs kinderen en overige deelnemers voor te bereiden op een levenslange sportcarrière en!

Wilt u meer jeugdleden of wilt u bijvoorbeeld een sportaanbod ontwikkelen voor een nieuwe doelgroep? Wij weten hoe u dit het best kunt aanpakken. Bel of mail met de SFB (0545-476727 / info@sportfederatieberkelland.nl)