Nieuwe doelgroepen naar de sportvereniging

Sport- beweeg aanbod voor speciale doelgroepen

Naar aanleiding van de toenemende vraag naar een passend beweegaanbod voor ‘speciale doelgroepen’ heeft de SFB op maandag 27 mei jl. een thema-avond georganiseerd. Samen met de werkgroep Aangepast Sporten van de gemeente Berkelland (Uniek Sporten, Achterhoek in Beweging, Beweegwijs, Voormekaar teams en gemeente Berkelland) is de avond tot stand gekomen. Het doel van de avond was het inspireren en enthousiasmeren van clubs om na te denken over en met nieuwe ‘speciale’ doelgroepen aan de slag te gaan en buiten de normale kaders te denken. In dit artikel worden de belangrijkste punten uitgelicht.

Als we praten over speciale doelgroepen kun je denken aan:
– Mensen met een verstandelijke beperking
– Mensen met een lichamelijke beperking
– Ouderen 65+
– Mensen met dementie
– Kinderen/jongeren met gedragsproblemen
– Statushouders
– Mensen met een chronische aandoening
– Mensen met psychische problemen

Dit zijn doelgroepen die speciale aandacht nodig hebben. Dat wil vaak zeggen dat het voor hen niet mogelijk is om in een regulier team mee te trainen. Echter betekent het niet dat deze mensen niks kunnen. Met aangepaste regels en minder intensieve training zijn veel sporten-beweegactiviteiten mogelijk! Tover volleybal om tot lijnbal met gooien en vangen en je hebt een geschikte sport voor ouderen. Door de vereniging open te stellen voor nieuwe speciale doelgroepen kun je nieuwe leden en vrijwilligers binnenhalen en de accommodatie overdag bezet krijgen.

Drempels en oplossingen

Een goede gekwalificeerde trainer vinden voor deze groepen is lastig. Afhankelijk van de doelgroep en het aanbod kunnen trainers extra geschoold en/of ondersteund worden door de buurtsportcoaches van de Sport Federatie Berkelland. 

Vanuit deelnemers is de contributie soms een drempel. Om de sport voor iedereen mogelijk te maken kan de club nadenken over gedifferentieerde lidmaatschappen en tarieven voor deze doelgroepen als oplossing. 

Zorg ook dat er een aanspreekpunt is binnen de club die de nieuwe leden de eerste periode wegwijs maakt, zodat ze zich welkom voelen binnen de club. Natuurlijk geldt dit voor alle (speciale) nieuwe leden die bij de club binnenkomen, zorg dat men gezien en goed ontvangen wordt. Zet alle leden hiervoor in en maak ze ambassadeur van de vereniging, met zijn allen ben je het visitekaartje!

SFB helpt via ‘train de trainer’ en ‘beweegmakelaar’

Binnen de Berkellandse sport zijn er verenigingen die al een aanbod hebben voor speciale doelgroepen. Mocht u iets in die richting willen ontwikkelen, dan helpen we u graag bij de opstart ervan. D.m.v. train de trainer kunnen trainers in de opstartfase ondersteuning krijgen in het lesgeven en aanpassen van activiteiten aan de doelgroep. Daarnaast kun je voor tips ook terecht bij verschillende organisaties die actief zijn in de Achterhoek.

Om vraag en aanbod beter aan elkaar te koppelen zijn we ook gestart met de functie van beweegmakelaar. Alle inwoners van Berkelland kunnen een afspraak maken met de SFB om advies te krijgen over een passend aanbod te vinden. Zorg dat je (nieuw) aanbod altijd bij ons onder de aandacht brengt, zodat wij potentiële nieuwe leden kunnen doorverwijzen!