HOME
Facebook
Twitter
Youtube
Seperator
telefoon: (0545) 47 67 27
info@sportfederatieberkelland.nl
Header

Sport- en beweeginstuiven

Sport en beweeginstuiven Berkelland

In samenwerking met sportverenigingen organiseert de SFB 60+ sport- en beweeginstuiven voor senioren in de vier hoofdkernen van Berkelland. In 2014 zijn we gestart in Eibergen, de andere kernen volgden in 2015 en in 2016 zijn de kleine kernen aangesloten.

De doelgroep wordt uitgenodigd voor een fittest, krijgt daarna een passend beweegadvies en kan aansluitend deelnemen aan of kijken bij een divers sport/beweegprogramma verzorgd door lokale sportaanbieders.

Fittest, sportadvies en demonstraties

De fittest wordt verzorgd door de SFB, het sport/beweegprogramma door de verenigingstrainers. Het moet een combinatie van sport/beweging en ontmoeten worden. Bij de fittest is een arts en/of fysiotherapeut aanwezig. Tijdens de beweeginstuif krijgen ouderen de kans om specifiek aan te geven wat ze willen doen op het gebied van sport en bewegen. De buurtsportcoaches zijn aanwezig om hen hierover te adviseren. Daarna volgt het verbinden van vraag en aanbod.
De kosten voor deelname bedragen 5 euro.

60 plus sport- en beweeginstuif Neede 20 oktober 2015: 67 deelnemers

Een recordaantal van 67 deelnemers deed mee aan de fittest begeleid door SFB medewerkers en leerlingen Sport en Bewegen van het Graafschap College. Daar werd getest hoe de deelnemers scoorden t.o.v. leeftijdsgenoten op beenkracht, knijpkracht, handvaardigheid schouderlenigheid en uithoudingsvermogen.

Na de test kreeg elke deelnemer een beweegadvies op maat in een gesprek met een van de medewerkers van de SFB. Voor deelnemers met beperkingen of vragen over hun fysieke gesteldheid was sportarts Wolter Kluivers aanwezig.

Na het beweegadvies konden de deelnemers kennismaken met tai chi, gymnastiek, badminton en de groepslessen van de sportschool. Elke deelnemende vereniging/organisatie had enkele eigen leden meegenomen om het sportaanbod te demonstreren. En de deelnemers deden fanatiek mee. Klik hier voor het complete 60+ sport- en beweegaanbod.

65 plus sport- en beweeginstuif Eibergen heeft effect

Uit een korte evaluatie onder deelnemers 3 weken na deelname aan de 65+ beweeginstuif op 21 oktober 2014 blijkt dat ruim een derde deel van de deelnemers meer is gaan bewegen (37%). Van deze 37% is het merendeel lid geworden van een sportvereniging. Daarnaast geeft een derde deel (30%) aan de intentie te hebben om meer te gaan bewegen maar op dit moment te veel lichamelijke beperkingen ervaart om te gaan bewegen. De instuif had als doel om deelnemers op basis van een afgelegde fittest en een ingevulde vragenlijst een goed bewegingsadvies te geven en is in deze opzet dus geslaagd.

Op dinsdag 21 oktober hebben 29 senioren meegedaan aan de door de SFB georganiseerde Sportinstuif Eibergen in de Pickerhal. De gemiddelde leeftijd van deelnemers bedraagt ongeveer 70 jaar, 56% is man en 44% is vrouw. Bijna de helft van de deelnemers (41%) geeft aan lichamelijke beperkingen te ervaren bij het (gaan) sporten en bewegen. Vrijwel alle deelnemers zijn voorafgaand aan de fittest langs een sportarts geweest voor een extra controle. Belangrijkste oorzaken hiervoor waren een te hoge bloeddruk, problemen met gewrichten en hartproblemen.

Ongeveer de helft (48%) van de deelnemers heeft in vergelijking met normscores overgewicht. De deelnemers steken in dit opzicht enigszins positief af ten opzichte van het totaal aantal 65 plussers in Berkelland dat overgewicht heeft (55%).
Bijna twee derde deel van de deelnemers (63%) voldoet aan de Nederlandse norm voor gezond bewegen. Hier zien we dat deze groep ietsje lager scoort dan de 65 plusser in Berkelland (67%).

Gemiddeld scoort twee derde deel van de deelnemers (68%) gemiddeld of beter op de verschillende testonderdelen in vergelijking met de gemiddelde normscore. Alleen bij de schouderlenigheid scoort een groot deel onder de norm (52%). De andere scores laten een positief beeld zien: beenkracht (73% gemiddeld of boven de norm), handvaardigheid (70% gemiddeld of boven de norm), knijpkracht (67% gemiddeld of boven de norm) en uithoudingsvermogen (64% gemiddeld of boven de norm).