HOME
Facebook
Twitter
Youtube
Seperator
telefoon: (0545) 47 67 27
info@sportfederatieberkelland.nl
Header

Senioren en sport in Berkelland

65 plus in Berkelland

Berkelland telt ruim 10.000 65 plussers verdeeld. De verwachting is dat er in 2035 12000 in Berkelland zijn. 65 plus is dus een groeiende doelgroep.
Het sport- en beweeggedrag van zelfstandig wonende ouderen heeft in het afgelopen decennium een gunstige ontwikkeling doorgemaakt. Meer ouderen voldoen aan de beweegnormen en minder ouderen zijn inactief. De gunstige trend lijkt echter enigszins af te vlakken.

Jonge actieve ouderen’ van 65 tot 74 jaar

De fase van 65 tot 75 jaar is die van de actieve ouderdom. De overgang tussen werken en rust vormt een scharniermoment in de levensloop, al moet dat niet al te letterlijk worden genomen. Hoewel ouderen vaak niet meer actief zijn in het arbeidsproces, zijn zij nog wel op vele andere manieren betrokken bij de samenleving. Ouderdom komt met lichamelijke beperkingen maar dat hoeft niet te betekenen dat sportdeelname of andere lichamelijke activiteit onmogelijk is.

‘Ouderen’ van 75 tot 84 jaar

In de laatste levensfase – hier benoemd als 75 jaar en ouder – trekken mensen zich langzaam terug uit het maatschappelijke leven en kunnen aangewezen raken op de zorg van anderen. Het bereiken van de fase van intensieve verzorging is sterk afhankelijk van de lichamelijke of geestelijke ontwikkeling.
Ernstige lichamelijke beperkingen komen vooral vanaf 65 jaar. Van de 75-plussers ervaart bijna een kwart ernstige beperkingen. Dat houdt niet in dat beperkingen een belemmering zijn om te sporten. Aangepast sporten en bewegen kan zorgen voor het verbeteren van de lichamelijke en geestelijke gezondheid.
Toch is onder de oudste leeftijdsgroep (75-plus) nog ruim een vijfde geheel zonder beperkingen. Het is aannemelijk dat naarmate de ernst van die beperkingen toeneemt de mogelijkheden en motivatie om te sporten verminderen.

‘Oudste ouderen’ vanaf 85 jaar

Opvallend veel oudste ouderen beoordelen hun eigen gezondheid als goed tot zeer goed. Wel hebben bijna alle mensen op hoge leeftijd een of meerdere gezondheidsklachten die belangrijk kunnen ingrijpen op het dagelijks functioneren. Het merendeel van de 85-jarigen woont zelfstandig, functioneert zonder hulp bij de basisactiviteiten van het dagelijks leven en heeft relatief weinig chronische ziekten.

Hoeveel moet de 65 plusser bewegen?

In Nederland wordt bij alle leeftijden gewerkt met een norm voor gezond bewegen. De beweegrichtlijn voor ouderen is als volgt:
• Doe minstens 150 minuten per week aan matig intensieve inspanning, verspreid over diverse dagen. Langer, vaker en/ of intensiever bewegen geeft extra gezondheidsvoordeel.
• Doe minstens tweemaal per week spier- en botversterkende activiteiten, voor ouderen gecombineerd met balansoefeningen.
• En: voorkom veel stilzitten.
Bewegen is goed, meer bewegen is beter!

Hoeveel sporten 65 plussers in Berkelland?

In Berkelland voldoet 67% van de 19–80 jarigen aan de Nederlandse Norm voor Gezond Bewegen. Van de doelgroep 65 plus heeft 55,2% overgewicht en slechts 21% van de 65 plussers is lid van een sportvereniging.

Een sportaanbod creëren voor de doelgroep 65 plus heeft zeker mogelijkheden. De 65 plusser wil en kan sporten op eigen niveau als er maatwerk wordt geleverd. De SFB levert dit maatwerk door de doelgroep eerst te testen middels een fittest en zelf te laten meedenken over het sportaanbod.