SFB zoekt nieuwe bestuursleden

De Sport Federatie Berkelland (SFB) is een unieke instelling. Dat komt door het brede takenpakket. De basis hiervan wordt gevormd door het ondersteunen van bijna alle sportverenigingen in de gemeente. Dat gaat van kadercursussen en informatieavonden tot het ondersteunen van verenigingen op individueel niveau. Nieuwe ontwikkelingen als de Open Club worden op de voet gevolgd en gestimuleerd. Gelijksoortige verenigingen komen op initiatief van de SFB bijeen om van elkaars ervaringen te leren.

De afgelopen jaren is daarnaast het onderwijs steeds belangrijker geworden. Vooral het geven van lessen bewegingsonderwijs heeft een grote vlucht genomen: inmiddels worden op 14 scholen de lessen verzorgd en worden groepsleerkrachten daardoor ontzorgd. Daarbij worden steeds vaker leerlingen getest op motorische vaardigheden. Op deze manier weten zij en hun ouders waar ze meer en waar ze minder goed in zijn op sportgebied en kunnen medewerkers van de Sportfederatie zo nodig extra lessen geven aan kinderen die motorisch minder vaardig zijn.

Betrekkelijk nieuw zijn taken waarbij sport als middel fungeert om mensen weer in beweging te krijgen of ze weer bij de samenleving te betrekken. Denk daarbij aan meer bewegen en valpreventie voor ouderen, sporten in de buurt en speciale sportlessen voor mensen die lang zonder werk zitten, voor mensen met een chronische ziekte / lichamelijke beperking en voor mensen met een migratieachtergrond.

De SFB is een professionele organisatie en ontvangt subsidie van de rijksoverheid en van de gemeente Berkelland. Het bestuur bestaat uit vrijwilligers. Het besturen van zo’n organisatie is heel iets anders dan het besturen van een amateursportvereniging. Immers, het voorwerk gebeurt op het kantoor en de uitvoering wordt door 13 medewerkers verricht. Daardoor hoeft er minder en minder lang worden vergaderd. Op een zakelijke manier, maar ook beslist informeel en minder dan 10 keer per jaar.

Nu is het bestuur op zoek naar versterking door één of meer personen. Dus wanneer jij of u denkt dat het takenpakket erg aansprekend is en dat je of u hier een bijdrage aan zou willen en kunnen leveren, neem dan contact met ons op. Dan kan door een korte motivatiebrief te sturen naar Sport Federatie Berkelland, Bartelinksgang 17, 7151 CV Eibergen, of eenvoudiger, per e-mail naar Gerrie@sportfederatieberkelland.nl.

Wanneer je of u eerst meer zou willen weten over de SFB, neem dan gerust telefonisch contact op. Dan kan door te bellen met bestuurslid Jan Zappeij, telefoon 0573 – 231 031 of met SFB teamleider Gerrie Schäperclaus, telefoon 0545 – 476 727.

Tot slot nog dit. Waar u woont in Berkelland maakt niets uit, als u maar woonachtig bent in onze eigen gemeente. Man of vrouw maakt ook niet veel uit. Wel is het zo dat, aangezien het huidige bestuur geheel uit mannen bestaat, het erg op prijs wordt gesteld wanneer er ook vanuit de vrouwelijke helft van onze bevolking enthousiaste reacties komen!