(Sport)verenigingen werken lokaal samen

Steeds meer zoeken verenigingen in kleine (en grote) kernen elkaar op om samen te werken aan een gezonde toekomst. De Sport Federatie Berkelland (SFB) wordt vaak gevraagd om op te treden als initiator en onafhankelijk intermediair. Zo zijn we bijvoorbeeld betrokken of betrokken geweest bij de samenwerkingsvormen in Gelselaar, Geesteren, Rekken, Eibergen en Borculo.

In Gelselaar is de voormalige gym,- en volleybalvereniging DIO ondergebracht bij de voetbalvereniging EGVV en is het voormalige bestuur een commissie geworden onder de vlag van de voetbalvereniging. Dit om meer stabiliteit te verkrijgen.
Verder is in Geesteren een verenigingsdag opgezet met 4 verenigingen uit Geesteren. i.s.m. OBS De Keikamp kon de jeugd op vrijdag 17 mei onder schooltijd kennismaken met Scouting Borculo, VV GSV’63/Reünie, Muziekvereniging Amicitia en Gym Vereniging Geesteren. Dit om de jeugd beter hun weg naar de verenigingen te laten vinden.

In Rekken is de SFB bij de start van de samenwerking van de Rekkense sportverenigingen betrokken. Achterliggende gedachte hierbij is om beter voorbereid te zijn op een toekomst met minder jeugdleden, meer senioren en een beperkt aantal vrijwilligers die vaak al bij meerdere clubs actief zijn. 

In Eibergen en Borculo wordt bekeken hoe de toekomst van de sportparken de Bijenkamp en de Wildbaan eruit komt te zien. Welke ontwikkelingen zijn er gaande en kunnen overdag meer activiteiten worden ontplooid om de clubhuizen zo goed mogelijk te benutten? Dit zijn zo wat vragen waar we samen mee aan de slag gaan. Daarnaast is de SFB sinds 2017 betrokken bij het organiseren van de gezamenlijke sponsoravond in Borculo. Samen met 7 clubs zijn er inmiddels 2 succesvolle sponsoravonden georganiseerd. De sponsoren en clubs zijn hier erg over te spreken en willen er graag mee doorgaan.

Samenwerking loont en de SFB wil daar graag aan meewerken. Als uw vereniging, groot of klein, ook graag wil samenwerken of andere vragen en ideeën heeft, neem dan contact op met de SFB en/of kijk op www.sportfederatieberkelland.nl