Inspirerend SFB Voorjaaroverleg en thema-deel Speciale Doelgroepen

Op maandagavond 27 mei was het voorjaarsoverleg van de Sport Federatie Berkelland (SFB) met na de pauze een thema-deel Speciale Doelgroepen. Zo’n 20 verenigingen waren bij de avond aanwezig.

In het voorjaar blikt de SFB altijd terug naar het jaar ervoor. Voor de pauze gaf penningmeester Stefan Ormel inzicht in de jaarrekening en lichtte Gerrie Schäperclaus teamleider van de SFB de activiteiten in 2018 toe. Helaas was wethouder Bosman wegens ziekte niet aanwezig en konden vragen die er leven n.a.v. het vitaliteitsonderzoek in Berkelland niet beantwoord worden.

Na de pauze namen Nienke Maas en John Willemsen van de SFB, beiden lid van de werkgroep aangepast sporten in Berkelland, de verenigingen mee in het thema speciale doelgroepen. Het uitgangspunt van de werkgroep is dat “Iedereen in Berkelland moet kunnen sporten”. Het gaat hier om kwetsbare doelgroepen die een grote afstand hebben tot sport en beweging en nu nog moeilijk de weg weten te vinden naar een vereniging. Sport en bewegen worden daarentegen steeds meer als middel gevraagd om deze doelgroepen te activeren en hen meer te laten participeren in de samenleving. Dit vanwege de positieve effecten op lichamelijke en geestelijke gezondheid. Maar hoe doe je dat als club?

De SFB krijgt steeds meer vragen vanuit zorg – welzijn om een sport – beweegaanbod te ontwikkelen voor mensen die een grote afstand tot sport en bewegen hebben. Soms lukt het om deelnemers direct onder te brengen bij een bestaand aanbod. Steeds vaker wordt een nieuw aanbod ontwikkeld. Als de SFB een dergelijk sporttraject start, is de wens om dit zoveel mogelijk samen met clubs te doen en/of deelnemers t.z.t. onder te brengen bij een sportvereniging. Dat kan clubs naast nieuwe leden ook nieuwe vrijwilligers opleveren en geeft mogelijkheden om op andere momenten te sporten.

De doelgroepen die voorbij kwamen waren: ouderen, mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking, mensen met beginnende dementie, autisme, statushouders, een chronische ziekte en mensen met psychische problemen. Bij elke doelgroep was een ervaringsdeskundige uitgenodigd om zo de verenigingen te inspireren en te laten zien dat iedereen in Berkelland moet kunnen sporten/bewegen bij een vereniging. Aan bod kwamen: welke drempels zijn er, wat zijn succesfactoren, wat is nodig in kader, accommodatie, aanbod en waar moet je rekening mee houden?

Gastsprekers waren Wilma Oonk van team Voormekaar Borculo, Lucel Bennink van G-team FC Eibergen, Margriet van der Veer van Perron 8, Adnan Abdul Hannan een Syrische sporter, Tine Bouwman projectleider dementie gemeente Berkelland en Alexander Tempels van Uniek sporten/Achterhoek in Beweging.

De SFB en de werkgroep aangepast sporten kunnen geïnteresseerde verenigingen helpen bij het opzetten van een aanbod voor een speciale doelgroep. Ook interesse? Bel de SFB 0545-476727 of mail info@sportfederatieberkelland.nl.