Hoe werkt de clubkadercoach?

De gemeente Berkelland is eind 2019 gestart met de inzet van de clubkadercoach. Doel is om sportverenigingen te ondersteunen bij het aanbieden van passend nieuw aanbod voor met name kwetsbare inwoners. De invulling ervan is neergelegd bij de Sport Federatie Berkelland. 

In combinatie met de plannen om te werken aan toekomstbestendigheid kunnen we clubs zo breed ondersteunen. Berkelland kiest specifiek voor het inzetten van de clubkadercoach in het aanbod voor kwetsbare inwoners. Het bereiken van deze kwetsbare doelgroepen is een belangrijk onderdeel in het proces van toekomstbestendig worden. 

Kwetsbare doelgroepen

Kwetsbare doelgroepen waarbij sprake is van bewegingsarmoede zijn: mensen die een grote afstand hebben tot sport- en bewegen. Hierbij valt te denken aan: mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking, mensen met chronisch psychische problemen, (eenzame) ouderen, mensen met dementie, mensen met een lage sociaal economische status, mensen met een chronische ziekte en mensen met een migratie achtergrond.

Taken clubkadercoach

De clubkadercoach biedt gerichte ondersteuning aan trainers/coaches/bestuurders van clubs. Inhoudelijk ligt de focus op sporttechnische en pedagogische aspecten. Kerntaken van de clubkadercoach zijn bijvoorbeeld: 

  • Stimuleren van de professionalisering van het sportkader
  • Verankeren van (vrijwillig) sportkaderbeleid
  • Onderzoeken wensen en behoeftes van sportkader
  • Coachen (begeleiden/opleiden) van sportkader
  • Geven van (voorbeeld)trainingen
  • (Uit) Bouwen van netwerken met zorg – welzijn – wijkteams etc.

We pakken dit op in 2020 en starten met een inventarisatie onder onze verenigingen. Wij gaan clubs benaderen maar clubs kunnen natuurlijk ook met ons contact opnemen via de projectcoördinator Wout Klein Goldewijk via wout@sportfederatieberkelland.nl  of 0545 476 727.