GymXtra krijgt vervolg onder en na schooltijd

Afgelopen voorjaar heeft de Sport Federatie Berkelland twee succesvolle pilots GymXtra gedraaid. Wij zijn blij te mogen melden dat wij hier een vervolg aan gaan geven. In november starten twee nieuwe trajecten:
– Onder schooltijd bij School Noord op woensdag van 09.00-10.30 uur.
– Na schooltijd (groep 2 t/m 8) op dinsdag in de Rekstok Eibergen van 15.30-17.00 uur.
Doel van GymXtra is het meer en (nog) beter ontwikkelen van motorische vaardigheden en het opdoen van meer zelfvertrouwen bij de deelnemer.

Over de pilots in het voorjaar

GymXtra is een 12 weken durend beweegprogramma gericht op het verbeteren van motorische vaardigheid en plezier in bewegen voor kinderen in de leeftijd van 5-12 jaar. In maart van dit jaar zijn twee groepen gestart: 26 deelnemers onder schooltijd bij bassischool Op d’n Esch in Eibergen en 11 deelnemers na schooltijd afkomstig uit heel Berkelland in ‘t Timpke in Borculo.

In 12 weken hebben deelnemers zich extra kunnen ontwikkelen op motorisch gebied. Hierbij lag de focus op de motoriek, angst en doorzettingsvermogen, de sociaal-emotionele ontwikkeling en omgang met anderen. Bij de start van de lessen is een motorische vaardigheidstest afgenomen. Hierdoor kon er specifiek gewerkt worden aan bepaalde ontwikkelpunten, waarbij kinderen ook “leuke” huiswerkopdrachten meekregen, zodat ze thuis ook konden oefenen. Aan het eind van de pilot werd dezelfde test nogmaals afgenomen en vulden zowel kinderen als ouders een evaluatie in. 
Resultaten
Zowel deelnemers als ouders waren erg enthousiast over de opzet van GymXtra. Alle 37 deelnemers hebben t.o.v. de 0-meting een vooruitgang geboekt op motorisch gebied. Bij de groep onder schooltijd zijn 60% van de testvaardigheden verbeterd, bij de groep na schooltijd is dit maar liefst 68% van de testvaardigheden.
Daarnaast geeft 67% van de deelnemers aan dat zij door GymXtra meer zelfvertrouwen hebben gekregen. Vijf deelnemers hebben volgens ouders door het programma een betere sociale omgang met leeftijdgenootjes. Er zijn 3 deelnemers die aangaven minder gepest te worden. Zowel motorisch als sociaal-emotioneel hebben deelnemers dus flinke stappen gezet!

Meer informatie

Wilt u meer informatie over het programma GymXtra? Of wilt u uw kind aanmelden voor het naschoolse programma in Eibergen? Dan kunt u contact opnemen met Quenda Kuitert; 0545- 476727 of per mail quenda@sportfederatieberkelland.nl