Deelnemers geven valpreventiecursus Beweeg Zeker een 8,7

‘Door de cursus weet ik nu letterlijk hoe ik stevig moet staan’, ‘Het was erg gezellig, ik keek elke week weer uit naar de volgende les’ en  ‘De cursus heeft mij inzicht gegeven in mijn doen en laten’ zijn enkele citaten van deelnemers van de cursus Beweeg Zeker.

Sinds februari 2018 biedt de Sport Federatie Berkelland de valpreventiecursus Beweeg Zeker aan, een cursus die 65-plussers helpt stevig in de schoenen te staan. Inmiddels hebben 120 Berkellandse senioren de cursus ‘Beweeg Zeker’ succesvol afgerond. Deelnemers verdeeld over 11 groepen in 6 verschillende kernen zijn overwegend positief over de cursus en 95% geeft aan ‘Beweeg Zeker’ aan te bevelen aan andere senioren. De cursus krijgt van de deelnemers een 8,7 als cijfer.

De gemiddelde leeftijd van de deelnemers van de 11 groepen is 77 jaar. De jongste deelnemer die het programma heeft gevolgd was 60 jaar, de oudste deelnemer 92 jaar. Door verschillende niveaus in de oefeningen is het programma geschikt voor iedereen, ook als je met een hulpmiddel loopt. Dames zijn altijd in de meerderheid, dat wil niet zeggen dat er voor mannen niet genoeg te leren valt tijdens de cursus!

Het hoofddoel van de cursus is deelnemers bewust maken van de risico’s van valincidenten, kennis geven over het voorkomen van een val en vaardigheden bieden om hiermee (zelfstandig) aan de slag te gaan. Daarnaast draagt de cursus bij aan langer zelfstandig thuis kunnen wonen, onderdeel uit (blijven) maken van de maatschappij en bevordering van sociale ontmoeting.

Tijdens de cursus zijn de deelnemers voornamelijk zelf actief. Een kracht- en balanscircuit is een terugkerend onderdeel in het programma. Gedurende één les krijgen deelnemers daarbij tips van een fysiotherapeut. Onder begeleiding van een ergotherapeut maken deelnemers kennis met verschillende hulpmiddelen die hen in het dagelijks leven kunnen ondersteunen. Mogelijke woningaanpassingen om de leefomgeving valveiliger te maken worden besproken met de organisatie Zlimthuis. Aan het eind van het programma, als iedereen elkaar goed kent, oefent de groep met vallen en opstaan. Na iedere les krijgen deelnemers thuisoefeningen mee want het blijft natuurlijk niet bij de ene les in de week. Het is belangrijk dat men deze oefeningen inpast in het dagelijks leven om spierkracht en balans te verbeteren.

Het programma draait inmiddels bijna 2 jaar en het onderwerp is nog steeds actueel, valincidenten blijven een groot gezondheidsrisico voor senioren. Aan de hand van de inbreng van deelnemers en de nieuwe ontwikkelingen rondom valpreventie proberen we de cursus actueel te houden. De intentie is om in de kernen Borculo, Ruurlo, Eibergen en Neede de cursus tenminste één keer per jaar aan te bieden. Bij voldoende interesse uit de kleine kernen start daar ook een cursus.

Wilt u deelnemen aan de cursus Beweeg Zeker, meldt u zich dan direct aan. In maart 2020 start de cursus in Ruurlo, Borculo en Rietmolen. Voor de overige plaatsen komt u op een wachtlijst voor het najaar. Uiteraard is het ook mogelijk om in een andere plaats deel te nemen.

Voor meer informatie bel naar: 0545-476727 of mail naar: info@sportfederatieberkelland.nl