Corona update 10 augustus

Per 1 juli is het kabinet voor Nederland van een ‘intelligente lockdown’ naar ‘ruimte met regels’ gegaan. Deze stap is per 10 augustus weer enigszins aangescherpt. Naast de landelijke aanscherpingen is het nu ook mogelijk dat er regionaal dan wel per gemeente extra maatregelen worden opgelegd.

Het laatste sportprotocol gaat uit van de per 10 augustus geldende regels. De in dit protocol gebruikte termen zijn hetzelfde als in de noodverordeningen. De ter plekke geldende noodverordeningen en gemeentelijke bepalingen dienen altijd leidend te zijn. De voorzitter van de Veiligheidsregio Noord- en Oost- Gelderland heeft een nieuwe noodverordening vastgesteld die ook per 10 augustus 2020 geldt. De noodverordening is hier te downloaden. Klik hier voor de link naar het algemene sportprotocol.

Op basis van het algemene sportprotocol hebben sportbonden nog nadere richtlijnen aangeleverd dan wel een actueel overzicht samengesteld van meest gestelde vragen. Sommige bonden hebben na 1 juli hun richtlijnen nog niet geupdatet. Dan blijven de laatste geldig. 

atletiek, voetbal, volleybal, gymnastiek, tennis, badminton, basketbal, korfbal, judo, tafeltennis, wielrennen/mountainbike