Clubkadercoach Berkelland

De gemeente Berkelland start met de inzet van de clubkadercoach. Doel van dit project is om sportverenigingen te ondersteunen bij het aanbieden van passend, nieuw aanbod voor met name kwetsbare inwoners. De inzet van de clubkadercoach moet een gezonde leefstijl toegankelijker maken en draagt bij aan de toekomstbestendigheid van verenigingen, doordat zij een bredere groep inwoners kunnen binden.

Wethouder Marijke van Haaren: “Met de inzet van de clubkadercoach krijgen sportverenigingen kennis en ondersteuning om nieuwe doelgroepen welkom te heten bij hun club. Kwetsbare inwoners kunnen dichtbij huis werken aan een gezonde leefstijl, passend bij wie ze zijn en wat ze kunnen. Door deze insteek denken wij als gemeente tegelijk dat er minder vaak een beroep wordt gedaan op dure maatwerkvoorzieningen. Van de inzet van de clubkadercoach profiteren we dus allemaal!”

Nieuw fenomeen; uniek in Nederland 

De inzet van de clubkadercoach wordt in Nederland gezien als de mogelijke verenigingsondersteuning van de toekomst. Via het NOC*NSF lopen er op dit moment in een aantal gemeenten al pilots. Berkelland kiest voor een unieke inzet van de clubkadercoach, door deze direct te verbinden aan het sociaal domein en de uitdagingen die daar spelen. 

De clubkadercoach gaat verenigingen in Berkelland ondersteunen bij het ontwikkelen van nieuw sportaanbod voor die verschillende groepen inwoners. Ook speelt de clubkadercoach, door de intensieve samenwerking met Voormekaar en de Sociale Dienst Oost Achterhoek, een belangrijke rol bij de toeleiding van kwetsbare groepen inwoners naar verenigingen.

Samen Denken, Samen Doen

De clubkadercoach is een uitwerking van het thema Gezonde Leefstijl uit het uitvoeringsprogramma Samen Denken, Samen Doen. De rol van de clubkadercoach wordt toegevoegd aan de werkafspraken die de gemeente met Sport Federatie Berkelland heeft gemaakt. Zij inventariseert op dit moment welke ondersteuningsbehoefte verenigingen zelf hebben om andere doelgroepen te kunnen verwelkomen. Het project loopt tot en met 2021, tussentijds vindt een evaluatie plaats. 

Verenigingen die enthousiast zijn en meer informatie willen over de inzet van de clubkadercoach kunnen contact opnemen met de Sport Federatie Berkelland via projectcoördinator Wout Klein Goldewijk via wout@sportfederatieberkelland.nl  of 0545 476 727.