HOME
Facebook
Twitter
Youtube
Seperator
telefoon: (0545) 47 67 27
info@sportfederatieberkelland.nl
Header

Berkelland in Beweging

Berkelland in Beweging!

Sport en beweging bindt ons. Het zorgt voor een betere gezondheid en gaat eenzaamheid tegen. Sport is in die zin geen doel op zich, maar kan een middel zijn om inwoners weer te activeren, te participeren en te re-integreren. 

Het programma Berkelland in Beweging is ontwikkeld voor verschillende doelgroepen in de gemeente Berkelland. In 2016-2017 is het programma (destijds nog onder de naam Sport Werkt) voor het eerst aangeboden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. In november 2019 start een nieuwe groep. In 2018 zijn we gestart met een speciaal programma voor statushouders, dit programma draait nu tot op heden 2 x per jaar. 

Aanleiding voor Berkelland in Beweging

Een groot deel van de niet-werkenden blijkt onvoldoende actief. Dit kan leiden tot een geïsoleerd leven waarbij nauwelijks een netwerk aanwezig is. Sport is een belangrijk interventiemiddel om deze groep letterlijk en figuurlijk weer in beweging te krijgen. Er vormt zich een sociaal netwerk, mensen participeren, men wordt weerbaarder en krijgt meer doorzettingsvermogen. Daarnaast heeft samen bewegen ook een positief effect op de (ervaren) gezondheid.

Het programma Berkelland in Beweging

De SFB heeft het sportactiveringsprogramma Berkelland in Beweging ontwikkeld. Het doel ervan is het verbeteren van de lichamelijke en geestelijke gezondheid van verschillende kwetsbare doelgroepen zoals mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking, mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt of nieuwkomers in Berkelland.

Een belangrijk nevendoel is deelnemers door te laten stromen naar reguliere sportaanbieders. Naast het sporten worden deelnemers gestimuleerd om ook op andere gebieden weer actief te worden. Bij het sporten worden deelnemers begeleid door een sportcoach van de Sport Federatie Berkelland. De klantmanagers van SDOA faciliteren de deelnemers op andere gebieden.

Programma voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt

In 2016 is het programma voor de eerste keer succesvol afgerond in Neede. In november 2019 gaat de tweede groep met dit programma van start bij vv Reünie in Borculo. In de opstartfase van het programma wordt nauw samengewerkt met de Sociale Dienst Oost Achterhoek. 

In een groep van maximaal 15 deelnemers wordt gedurende 20 weken 2 x per week een groepsprogramma uitgevoerd. Tijdens de trainingen wordt aandacht besteed aan een actieve en gezonde leefstijl (daginvulling, bewust eten), sociale activering (sociale contacten, samenspel, teamgericht sporten) en fysieke training (mobiliteit, kracht, uithoudingsvermogen). De trainingen bestaan uit zowel theorie- als praktijklessen.

De trainingen worden gegeven in de kantine en op de velden van de plaatselijke voetbalvereniging. Deelnemers maken zo laagdrempelig kennis met het bewegen bij een vereniging. Naast het sporten bij de vereniging maken deelnemers ook kennis met verschillende vrijwilligerstaken binnen een sportvereniging.

Programma voor statushouders / nieuwkomers

Als aanvulling op de inburgeringscursus wordt in de gemeente Berkelland een training aangeboden voor statushouders om te leren hoe zij in Nederland op een positieve manier hun leven kunnen inrichten. De training biedt een goede voorbereiding op werk en/of een beroepsopleiding in Nederland. Een bewegingsprogramma is onderdeel van deze training en wordt verzorgd door de Sport Federatie Berkelland.

Het programma bestaat uit 20 lessen van 1 uur per week. In les 1 wordt een 0-meting uitgevoerd, waarmee de beginsituatie van de deelnemers wordt vastgesteld. Tijdens iedere bijeenkomst staat actief zijn centraal. Daarbij wordt de focus gelegd op bewustwording over een gezonde leefstijl, lichamelijke fitheid en sociale activering. Deelnemers krijgen ook informatie en uitleg over verenigingen in Berkelland.

De beweegactiviteiten worden zo ingedeeld dat iedere deelnemer vanuit zijn/haar beginniveau kan starten. Hierdoor kunnen zowel actieve als inactieve statushouders deelnemen aan het programma. Iedere les wordt gestart bij MaxX-onderwijs Neede. Van daaruit gaat de groep gezamenlijk naar diverse sport-en beweegaccommodaties in Neede. 

Aan het eind van het programma wordt een persoonlijk beweegplan opgesteld zodat deelnemers worden gestimuleerd ook na afloop van het programma actief te blijven. Dit kan op individuele basis of bij een sportvereniging/beweeggroep. Zo nodig worden deelnemers actief begeleid naar een vereniging. 

Meer informatie

Voor de exacte dagen en tijden van de programma’s kunt u kijken in onze agenda
Heeft u vragen over het programma bel of stuur een e-mail sturen naar de SFB.