HOME
Facebook
Twitter
Youtube
Seperator
telefoon: (0545) 47 67 27
info@sportfederatieberkelland.nl
Header

Sport werkt!

sport werkt!

Sport en beweging bindt ons. Het zorgt voor een betere gezondheid en gaat eenzaamheid tegen. Sport is in die zin ook geen doel op zich maar kan een middel zijn om inwoners weer te activeren, te participeren en te re-integreren. Het programma Sport werkt! is ontwikkeld door de Sport Federatie Berkelland voor verschillende (kwetsbare) doelgroepen in de gemeente Berkelland. In 2016-2017 is het programma aangeboden aan mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. In 2018 starten we ook met een speciaal programma voor statushouders.

Aanleiding voor sport werkt!

Een groot deel van de niet-werkenden blijkt onvoldoende actief. Dit kan leiden tot een geïsoleerd leven waarbij nauwelijks een netwerk aanwezig is. Sport is een belangrijk interventiemiddel om deze groep letterlijk en figuurlijk weer in beweging te krijgen. Er vormt zich een sociaal netwerk, mensen participeren, men wordt weerbaarder en krijgt meer doorzettingsvermogen.

Werkwijze en uitvoering

De SFB heeft het sportactiveringsprogramma Sport werkt! ontwikkeld. Het doel ervan is het verbeteren van de lichamelijke en geestelijke gezondheid van verschillende kwetsbare doelgroepen zoals mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking, mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt of nieuwkomers in Berkelland.

Gedurende 20-30 weken wordt 1 a 2x per week een groepsprogramma uitgevoerd. Belangrijk nevendoel is deelnemers door te laten stromen naar reguliere sportaanbieders. Naast het sporten worden deelnemers gestimuleerd om ook op andere gebieden weer actief te worden. Bij het sporten worden deelnemers begeleid door een sportcoach van de Sport Federatie Berkelland. De klantmanagers van SDOA faciliteren de deelnemers op andere gebieden.

De eerste groep is gestart in oktober 2016 bij Sportclub Neede waar zij 2x in de week actief zijn. Belangrijke onderdelen van het sport-beweegprogramma:
Vaststellen beginsituatie (lichamelijk, geestelijk en sociaal), fysieke training (mobiliteit, kracht, uithoudingsvermogen) / activering, sociale activering (sociale contacten, samenspel, teamgericht sporten) en sportgerichte training (doorstroom naar reguliere sportvereniging).

programma voor statushouders / nieuwkomers

Als aanvulling op de inburgeringscursus wordt in de gemeente Berkelland een training aangeboden voor de doelgroep statushouders om te leren hoe zij in Nederland op een positieve manier hun leven kunnen inrichten. De training biedt een goede voorbereiding op werk en/of een beroepsopleiding in Nederland. Een sport- en bewegingsprogramma is onderdeel van deze training en wordt verzorgd door de Sport Federatie Berkelland.

Het sport- en beweegprogramma bestaat uit 30 weken 2x 1 uur per week of 1x anderhalf uur per week. In les 1 wordt een 0-meting uitgevoerd, waarmee de beginsituatie van de deelnemers kan worden vastgesteld. De beweegactiviteiten worden zo ingedeeld dat iedere deelnemer vanuit zijn/haar beginniveau kan starten. Hierdoor kunnen zowel actieve als inactieve statushouders deelnemen aan het programma. 

Tijdens iedere bijeenkomst staat het actief bezig zijn centraal, daarbij wordt de focus gelegd op bewustwording over een gezonde leefstijl, lichamelijke fitheid, sociale activering en uiteindelijk het bevorderen van de doorstroom naar sportvereniging als sporter/vrijwilliger of uitoefenen van zelfstandige ongeorganiseerde activiteiten. De bijeenkomsten vinden plaats in één van de gymzalen in Berkelland of bij een sportvereniging zodat deelnemers direct kunnen kennismaken met de lokale sportverenigingen. 

In het laatste blok van het beweegprogramma vindt een actieve begeleiding plaats van de deelnemers naar een sportvereniging in zijn of haar woonomgeving. Op basis van de wensen & behoeften worden kennismakingsmomenten gecreëerd bij sportverenigingen of beweeggroepen. Mochten er deelnemers zijn die liever zelfstandig gaan bewegen, dan zal samen met hen een plan worden opgesteld hoe zij dit kunnen aanpakken. 

Voor de exacte dagen en tijden van dit programma kunt u kijken in onze agenda

Meer informatie? Bel of mail de SFB