HOME
Facebook
Twitter
Youtube
Seperator
telefoon: (0545) 47 67 27
info@sportfederatieberkelland.nl
Header

Basisonderwijs

Sportlessen tijdens en/of na school!

De Sport Federatie Berkelland werkt samen met 10 basisscholen binnen de stichting OPONOA. Het betreft de volgende scholen: Menno ter Braakschool, Op d’n Esch, De Berkel, B. Tormijnschool, De Voshaar,  G.A. van der Lugtschool, de Driesprong, H.W. Heuvelschool, School Noord en de Keikamp. De afspraken zijn gemaakt voor de komende drie schooljaren. Op de andere basisscholen in Berkelland waar de SFB een samenwerking mee heeft, wordt dit in dezelfde vorm voortgezet.

Op de 10 genoemde scholen krijgen sport, bewegen en sportverenigingen een structurele plek in het schoolbeleid. De SFB verzorgt voor deze scholen de lessen bewegingsonderwijs. Tijdens een van de gymlessen wordt een breed sport- en beweegaanbod gecreëerd. Tijdens de andere les staan de 12 leerlijnen centraal. De lessen worden afgestemd op de schoolsportevenementen en het lokale sportaanbod in de buurt. We leggen structurele verbindingen tussen de school en de sportverenigingen in de buurt. Daarnaast organiseert de SFB een naschools sportaanbod op maat. Diverse sporten komen naschools langs voor alle groepen. Kortom: op deze 10 scholen is veel aandacht voor sport en bewegen!

Via het oude project Sport Intro werkt de SFB samen ook met andere basisscholen in Berkelland en een groot aantal sportverenigingen. Via Sport Intro maken kinderen tijdens de lessen bewegingsonderwijs kennis met diverse takken van sport. De verenigingstrainer geeft de sportlessen. De SFB zorgt als intermediair dat een en ander goed op elkaar is afgestemd. De school stelt de gymles beschikbaar en de SFB regelt verder alles.

Wilt u meer informatie, neem  dan contact met ons op (0545-476727 of info@sportfederatieberkelland.nl).

SPELENDERWIJS SPORTEN

Naast regulier bewegingsonderwijs biedt Sport Federatie Berkelland (SFB) het programma ‘Spelenderwijs sporten’. Spelenderwijs sporten zijn lessen bewegingsonderwijs voor jonge kinderen van 2-4 en 4-6 jaar. De lessen worden gegeven op Basisschool De Regenboog en IKC de Schakel in Eibergen.

In de leeftijd van 2 tot 6 jaar vindt bij kinderen de grootste ontwikkeling van de motoriek plaats. Daarom is het belangrijk om een breed en gevarieerd (sport) bewegingsrepertoire aan te bieden. Het lesprogramma heeft raakvlakken met het Beweegdiploma van de KNGU. Onderdelen / leerlijnen zijn: rollen, duikelen, balanceren, kruipen, huppelen, glijden, klimmen, springen, zwaaien, werpen en vangen en schoppen en mikken. Tijdens 1 les komen meerdere onderdelen aan bod.

Door leuke en gevarieerde lessen aan te bieden en kinderen goed te motiveren om te bewegen, ontwikkelen zij plezier in bewegen. Plezier in bewegen is de basis om goed te leren bewegen en vervolgens sportief actief te worden en te blijven ook op latere leeftijd.Het programma ‘Spelenderwijs sporten’ sluit aan op de SFB lessen in het basisonderwijs (BO).

PLEINSPORT

Steeds meer scholen zien het belang van sport en bewegen voor (jonge) kinderen en jongeren. Naast de reguliere lessen bewegingsonderwijs gaan scholen op zoek naar andere sport- en beweegmomenten tijdens (en na) schooltijd.

Niet alleen omdat kinderen sport en spel hartstikke leuk vinden om te doen, het de gezondheid bevordert, de kans op overgewicht doet afnemen en de kans op blijvende sportdeelname flink doet toenemen. Regelmatig bewegen draagt ook bij aan een positiever zelfbeeld en bovendien is sport en beweging een belangrijk en effectief instrument om het leervermogen van kinderen te ontwikkelen en de leerprestaties te verbeteren. Dat laatste is een belangrijke constatering die aantoont dat bijvoorbeeld meer bewegingsonderwijs niet ten koste gaat van het taal- en rekenonderwijs, maar dit juist aanvult, ondersteunt en de leerprestaties in genoemde vakken verbetert.

Kinderen die op jonge leeftijd goed leren bewegen en de kans krijgen te ervaren hoe leuk bewegen kan zijn hebben grotere kans op latere leeftijd door te blijven gaan met sporten. En juist door een samenwerking aan te gaan met de Sport Federatie Berkelland is het mogelijk om vanuit het onderwijs een brug te slaan naar allerlei buitenschoolse bewegingsprojecten, sporten en sportverenigingen.

De Sport Federatie Berkelland geeft pleinsport bij de Menno ter Braakschool, basisschool de Regenboog en IKC de Schakel. Kern van het SFB sport- en beweegprogramma is het kennismaken met (technieken en tactieken van) verschillende lokale sporten en sportverenigingen. De scholen vullen dit op hun eigen manier in. Zo geeft de SFB pleinsport in de vroege ochtend op de Regenboog en IKC de Schakel terwijl dit bij de Menno 2x in de week tussen de middag plaatsvindt.

SPORTUREN NA SCHOOL

Op 10 basisscholen in Berkelland organiseert de SFB een gevarieerd naschools sportaanbod. Dit zijn 4-8 sportuurtjes op jaarbasis. We bieden sportgerichte uurtjes aan met inbreng van lokale sportverenigingen. De inschrijving loopt via school. Kinderen geven zich hiervoor vooraf op. Afhankelijk van het aantal deelnemers wordt een enkel of een dubbel uur gegeven.

Kosten bedragen: € 1,50 per leerlingen per keer. Het is mogelijk om bij het 1e sportuur een ‘10-sporten kaart’ te kopen. Deze kost € 12,50, is 2 jaar geldig en kan gezamenlijk gebruikt worden door broertjes en zusjes. De data van de sportuurtjes worden opgenomen in de jaarkalender van school. De werving gaat via mail en/of via briefjes op school. Opgeven gaat via de mail van de SFB.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden op de school van uw kind, bel of mail ons (0545-476727 of info@sportfederatieberkelland.nl).

OVERIGE SPORTACTIVITEITEN

In de schoolvakanties en op andere vrije momenten in het jaar organiseert de SFB samen met sportverenigingen leuke sportactiviteiten. De werving loopt veelal via school. Voorbeelden hiervan zijn het schaatsproject, de skatecursus en de Kuitenbreironde. Een overzicht van vakantie-activiteiten vindt u hier.