Basiscursus training geven voor vrijwilligers

Uit onderzoek van NOC*NSF blijkt dat veel kinderen stoppen met sport omdat ze hun trainingen niet leuk vinden. Ze ervaren een te grote prestatiedruk en/of zijn niet blij met hun coach. De kwaliteit van de trainingen blijkt een essentiële factor voor het ervaren van plezier in sport bij kinderen en was een van de onderwerpen die tijdens de afgelopen SFB voorjaarsvergadering door Danny Meuken onder de aandacht is gebracht. 

Welwillende ouders hebben behoefte aan ondersteuning

Tijdens deze avond is het begeleiden van trainers binnen clubs kort aangestipt en besproken met bestuurders. Vanuit de SFB willen we hier een vervolg aan geven door  deze groep vrijwilligers te ondersteunen via een basistraining ‘Training geven’. Bij veel verenigingen is het vaak de welwillende ouder die gaat trainen omdat er anders geen trainer is. Het komt ook veel voor dat het mensen zijn die zelf (op hoog niveau) de sport beoefend hebben. In dat geval weten ze vaak wel welke oefenvormen ze moeten aanbieden, maar kunnen ze op pedagogisch-didactisch niveau nog leren.

Inhoud SFB basistraining

De basistraining ‘Training geven’ gaat in eerste instantie om 1 avond aan het begin van het nieuwe seizoen en geschikt voor alle welwillende ouders / vrijwilligers die training geven ongeacht de sport of de vereniging waarbij ze actief zijn. Onderwerpen die daar o.a. aan bod komen zijn: Hoe spreek je een groep sporters aan? Hoe houd je een groep sporters een uur of anderhalf uur actief? Hoe zorg je dat ze iets leren? Hoe ga je om met ouders? 

Data en locaties

De avonden vinden plaats op dinsdag 4 september in ’t Stieltjen in Haarlo en maandag 10 september in De Benneker in Gelselaar van 19.30-21.30 uur. Globaal komt het neer op 1 uur theorie en 1 uur praktijk. In Haarlo wordt het praktische deel binnen gegeven, in Gelselaar buiten. Trainers kunnen zich aanmelden voor 1 van beide avonden via info@sportfederatieberkelland.nl. Meer informatie bij John Willemsen. 

Meer dan 15 geïnteresseerde trainers van 1 club?

Zijn er binnen uw club 15 geïnteresseerde trainers of meer dan kunnen we deze avond exclusief voor uw club organiseren. Datum, tijd en kosten (€ 120,- tot € 150,-) in overleg.

Mocht uw club meer willen dan deze 1e avond aan trainersbegeleiding dan zijn er ook mogelijkheden om een uitgebreider traject starten waarin we de trainers intensiever gaan coachen. Uiteraard ook in overleg.