HOME
Facebook
Twitter
Youtube
Seperator
telefoon: (0545) 47 67 27
info@sportfederatieberkelland.nl
Header

Privacy en disclaimer

Privacy en beveiliging

Hieronder de privacyverklaring van de Sport Federatie Berkelland, gevestigd te Eibergen, Bartelinksgang 17. ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 08165724.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij op deze pagina voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan info@sportfederatieberkelland.nl

Deze privacyverklaring is alleen van toepassing binnen de website van de Sport Federatie Berkelland. Andere websites hanteren hun eigen privacy beleid. De SFB raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Beveiliging persoonsgegevens

De SFB treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.
De gegevens worden online opgeslagen op beveiligde servers. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.
Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Links naar andere websites

We gebruiken op onze website zogenaamde plug-ins alsook links naar websites van externe providers zoals knoppen voor sociale media. Hierbij worden geen persoonsgegevens verzameld, verwerkt of gebruikt. We wijzen u erop dat SFB geen persoonlijke gegevens van u aan externe providers doorgeeft. De communicatie vindt uitsluitend plaats tussen uw apparaat en de systemen van de externe provider.

Doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacy beleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.
In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoe lang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

Doel  Welke persoonsgegevens Grondslag Bewaartermijn  Ontvangers
Onderzoeken of u lid kunt worden en het uitvoeren van de lidmaatschapsovereenkomst Voornaam – achternaam – adres – telefoonnummer – email adres van dagelijks bestuur van de vereniging Uitvoering van de overeenkomst Indien u lid wordt gedurende de looptijd van de overeenkomst. Indien u het lidmaatschap opzegt, worden uw gegevens zo snel als mogelijk verwijderd binnen 6 maanden NVT
Administratie Bankgegevens en betaalgegevens van de vereniging Uitvoering van de overeenkomst Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar erna. Daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar. Boekhouder – accountant – belastingdienst
Versturen digitale berichten / nieuwsbrieven Voornaam – achternaam – email adres van de secretaris van de vereniging Uitvoering van de overeenkomst Zolang als men aangemeld is. NVT
Om onze digitale dienstverlening te verbeteren Cookies (zie voor meer info het sub kopje Cookies) – IP gegevens Toestemming Iedere keer dat onze website bezocht wordt. Deze gegevens worden zo snel als mogelijk geanonimiseerd. Websitebeheerder – analytics tools
Ter benadering na beëindiging lidmaatschap. Bijvoorbeeld voor een reünie of bijzondere gebeurtenis. Voornaam – achternaam – email adres van de secretaris van de vereniging Toestemming Zolang als de toestemming niet is ingetrokken. NVT

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder uw toestemming verstrekt de SFB uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst die de SFB met u heeft tenzij de SFB wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In de tabel hierboven treft u een overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daar staan strikte afspraken in over wat zij mogen bijhouden. Wij hebben Google niet toegestaan de met Analytics verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten Google alle IP-adressen anonimiseren.

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om u meer service te bieden bij het bezoeken van onze websites, die daardoor makkelijker worden in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kunt blijven op een website of dat uw voorkeuren zoals locatie- en taalinstellingen worden onthouden. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze websites – en welke pagina’s – door bezoekers worden bekeken.

Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet u eerst toestemming geven voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de Privacy Verordening.
U kunt uw toestemming voor cookies altijd weer intrekken door uw internetinstellingen te wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de Help-functie van uw browser.

Wijziging van het privacy beleid

De SFB past haar privacy beleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de website zal steeds de meest recente versie van onze privacyverklaring worden opgenomen. Wij raden u dan ook aan de privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de SFB er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.

Contactgegevens

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de SFB wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:
Verantwoordelijke: Gerrie Schäperclaus
E-mail: info@sportfederatieberkelland.nl
Telefoonnummer: 0545-476727

Disclaimer

Door de website te gebruiken stemt u in met hieronder beschreven disclaimer.
De Sport Federatie Berkelland (SFB) actualiseert de website regelmatig. Ondanks deze inspanningen is het mogelijk dat de inhoud van deze website onvolledig of verouderd is.
Wij geven op geen enkele wijze garantie over de juistheid of volledigheid van de informatie die op deze website wordt geraadpleegd en over de veiligheid van onze website. Zodoende kan de SFB niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die direct of indirect wordt geleden door het gebruik van onze website.
Aan de informatie op de website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend en de SFB kan niet aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook geleden door het gebruik van de informatie op onze website;
Wij veranderen of beëindigen de website naar eigen inzicht en op ieder gewenst moment en kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van wijzigingen of beëindiging op onze website. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van alle informatie die op onze website wordt gegeven.