HOME
Facebook
Twitter
Youtube
Seperator
telefoon: (0545) 47 67 27
info@sportfederatieberkelland.nl
Header

4-12 jaar

Sport: jong geleerd oud gedaan!

Na het behalen van een zwemdiploma start bij veel kinderen de ‘sportcarriere’. Het zou goed zijn als kinderen een sport kiezen die bij hen past en die ze leuk vinden. Nog beter is het als kinderen gedurende hun jeugd maar ook op latere leeftijd sportief actief blijven. Dit is een van de doelstellingen van de SFB: kinderen / ouders helpen bij het maken van een goede sportkeuze en zorgen dat ze sportief actief blijven.

In Berkelland kun je wel 30 verschillende sporten doen. Wil je weten welke verenigingen er in Berkelland zijn? Klik dan hier. Zoek een sport (vereniging) die je leuk vindt. Ga een paar keer kijken of meedoen en meld je dan aan.

Sportlessen tijdens en/of na school op 11 basisscholen!

Sinds het schooljaar 2013-2014 werkt de SFB intensief samen met 10 basisscholen binnen de stichting OPONOA. Het betreft de volgende scholen: Menno ter Braakschool, Op d’n Esch, De Berkel, B. Tormijnschool, De Voshaar,  G.A. van der Lugtschool, de Driesprong, H.W. Heuvelschool, School Noord, de Keikamp en de Marke.

Op deze scholen krijgen sport, bewegen en verenigingen een structurele plek in het schoolbeleid. Professionals van de SFB bieden, zo mogelijk samen met trainers van sportverenigingen, tijdens één van de twee gymlessen een breed sport- en beweegprogramma aan. De lessen worden afgestemd op de gebruikte methode bewegingsonderwijs, de schoolsportevenementen en het lokale sportaanbod in de buurt.

Daarnaast organiseert de SFB een naschools sportaanbod. Diverse sporten komen langs voor alle groepen. Samen met de SFB bepaalt de school de inhoud en de planning van de sportuurtjes. Dit zijn 4-8 sportmiddagen op jaarbasis. Deelnemers geven zich vooraf op. Afhankelijk van het aantal deelnemers wordt een enkel of een dubbel uur gegeven. Kosten bedragen: €1,50 per leerling per keer. Het is mogelijk om een ‘10-sporten kaart’ voor €12,50 te kopen. Deze is 2 jaar geldig en kan gezamenlijk gebruikt worden door broertjes en zusjes. De data van de sportuurtjes worden opgenomen in de jaarkalender van school. De werving gaat via mail en/of via briefjes op school. Opgeven gaat via de mail van de SFB.

Overige basisscholen

Via het oude project Sport Intro werkt de SFB ook met overige basisscholen in Berkelland en een groot aantal sportverenigingen samen. In dit project maken kinderen tijdens de lessen bewegingsonderwijs kennis met diverse takken van sport. De verenigingstrainer geeft de sportlessen. De SFB zorgt als intermediair dat een en ander goed op elkaar is afgestemd. De school stelt de gymles beschikbaar en de SFB regelt verder alles.

Schoolsportdagen in Borculo en Eibergen

In Borculo en Eibergen verzorgt de SFB een deel van de schoolsportdag. In Borculo wordt dit evenement sinds 2014 voor de bovenbouw georganiseerd op de vrijdag voor de Koningsdag. In Eibergen staat de sportdag gepland voor de 3e donderdag in mei. In beide kernen zorgt de SFB voor een multi-sportkennismaking met een combinatie van nieuwe trendsporten en meer bekende sporten.

Needse Sport Week

Elke 3e week van september wordt de Needse Sport Week gehouden. De organisatie van deze sportweek is in handen van de SFB in samenwerking met het basisonderwijs en vele sportverenigingen uit Neede, Noordijk, Lochuizen en Rietmolen.

Ruim 500 leerlingen van groep 4-8 maken verspreid over de sportlocaties kennis met verschillende sporttakken en sportverenigingen. Veel vrijwilligers zijn deze week actief om hun sportvereniging zo goed mogelijk te verkopen. De groepen 4-7 beoefenen in de sportweek gedurende 2 dagen 2 verschillende sporten. Groep 8 krijgt 2 sporten per middag. Als de kinderen groep 4 tot en met 8 doorlopen hebben, zullen zij bijna alle sporten 1 keer gedaan hebben. Dit om sneller aansluiting te vinden bij een sportvereniging in de buurt.

Trainers van Needse sportverenigingen verzorgen de lessen en de scholen regelen de begeleiding van de kinderen per fiets of per auto naar de verschillende locaties. Elk jaar wordt tevens dankbaar gebruik gemaakt van enthousiaste leerlingen van 3 HAVO en 3 VWO van het Assink Lyceum Neede. In het kader van hun maatschappelijke stage gaan ze de catering verzorgen en diverse trainers assisteren bij de verschillende sporten.

Sport in vakanties

In de schoolvakanties maar ook op andere tijdstippen na schooltijd organiseren we leuke sportclinics. Voorbeelden hiervan zijn: de skatecursus (april-mei) of de schoolschaatscursus (nov-dec). ’s Zomers zijn we elke woensdagmiddag te vinden op het Vinkennest in Eibergen. De berichtgeving over deze clinics loopt meestal via de scholen en natuurlijk via deze website en onze facebookpagina.

Wilt u meer informatie, neem dan contact met ons op (0545-476727 of info@sportfederatieberkelland.nl). Of kijk op onze facebookpagina voor actuele foto’s en filmpjes.