Wat zeggen de politieke partijen over sport in Berkelland?

gemeente14

Over 6 weken vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. De onzekerheden zijn groot voor de sportsector. Gemeenten moeten bezuinigen en zijn financier van de basis van de sport. Tegelijkertijd staan het belang van een gezonde leefstijl, sociale cohesie en burgerparticipatie hoger op de politieke agenda. Bovendien krijgt de gemeente meer vrijheid door de decentralisaties binnen het sociale domein die ook raakvlakken hebben met sport. Met andere woorden: veel ruimte voor een sportieve visie op de toekomst van de gemeente.

Van 7 politieke partijen in Berkelland heeft de SFB de sportparagrafen uit de verkiezingsprogramma’s geselecteerd en gebundeld. Lees hier wat de verschillende partijen van plan zijn voor de sport c.q. over sport te vertellen hebben.

De partijen waarvan wij de sportparagrafen hebben geselecteerd: CDA – D66 – Gemeentebelangen – Groen Links – OBL – PvdA – VVD – lijst 8. Klik hier voor de samenvattingen.