SFB najaarsoverleg gecombineerd met 2 workshops

Maandag 30 oktober is de volgende Algemene Leden Vergadering van de SFB. Bij deze nodigen wij alle sportverenigingen graag uit voor deze avond bij HCR Prinsen te Haarlo.

Voor de pauze vindt het formele gedeelte plaats in de vorm van de algemene ledenvergadering van de SFB. De definitieve agenda  wordt ongeveer twee weken van te voren aan alle leden (sportverenigingen) toegezonden. Het jaarplan en de begroting zijn n ieder geval de belangrijkste agendapunten. Wethouder Boer is wederom aanwezig om een aantal zaken vanuit de gemeente te bespreken en eventuele vragen te beantwoorden.

Na de pauze staan er 2 workshops op het programma: ‘Alcoholpreventie binnen de sportvereniging’ en ‘BTW , is ook een sport!’ Beide workshops zijn interessant voor veel verenigingen. Het eerste thema ‘alcoholpreventie binnen de sportvereniging’ is mede op verzoek van de gemeente Berkelland georganiseerd en wordt verzorgd door Iriszorg. Burgemeester Joost van Oostrum zal bij deze workshop aanwezig zijn. De tweede workshop wordt verzorgd door Caraad belastingsadviseurs. 

Graag vernemen wij van u of en met hoeveel bestuursleden of kaderleden u aanwezig bent deze avond. De workshopleiders willen eventuele vragen goed kunnen beantwoorden en deze daarom van tevoren aangeleverd krijgen zodat ze er op de avond zelf antwoord op kunnen geven. Stuur met uw opgave dus ook gelijk uw vragen door. 

U kunt zich tot uiterlijk 16 oktober opgeven per mail info@sportfederatieberkelland.nl of telefoon 0545-476727.

Het programma ziet er als volgt uit: 
19.00 uur Inloop            
19.30 uur ALV
20.15 uur korte pauze
20.30 uur Workshop Alcoholpreventie en sport
21.15 uur Workshop BTW en sport       
De avond eindigt rond 22.00-22.15 uur.