HOME
Facebook
Twitter
Youtube
Seperator
telefoon: (0545) 47 67 27
info@sportfederatieberkelland.nl
Header

Effecten van sport en bewegen

Ouder worden en lichamelijke beperkingen

Ouder worden gaat gepaard met een continue afname in spiermassa en inspanningscapaciteit. Dit leidt tot verlies aan spierkracht, wat zich vertaalt in moeilijkheden bij het opstaan uit een stoel, traplopen, het dragen van zware voorwerpen, het openen van een fles enz.
Dagelijkse activiteiten vragen grotere inspanningen bij oudere personen hetgeen verklaart waarom men sneller vermoeid is in vergelijking met vroeger bij het uitvoeren van dezelfde activiteiten. Bovendien veroorzaakt het verouderingsproces eveneens een verlies aan elasticiteit in spieren en pezen dat zich manifesteert als een stijf gevoel waardoor men meer moeite ervaart bij het aan- en uitkleden, bukken en voorover buigen, het oprapen van een voorwerp op de grond, enz.

Effecten van sport en beweging

Sport en bewegen heeft vergelijkbare gezondheidseffecten op oudere leeftijd en jongere leeftijd. Een bijkomend voordeel is dat deze gezondheidseffecten bij sport op oudere leeftijd sneller merkbaar zijn. Al na 3-6 weken oefenen treedt er een merkbare verbetering op bij het kunnen uitvoeren van de dagelijkse activiteiten (vb. opstaan uit een stoel, sokken aantrekken,…).

Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat regelmatig fysiek actief zijn een positief effect heeft op zowel de afname van de spiermassa als het afweersysteem bij ouderen. Zodoende hebben senioren die regelmatig hun spieren oefenen een grotere spiermassa, een betere spierfunctie en minder kans op ontstekingen, zelfs bij de oudste senioren (>90 jaar!).

Maatschappelijke veranderingen hebben ertoe geleid dat ouderen in onze samenleving gestimuleerd worden om zo lang mogelijk een zelfstandig bestaan te leiden. Om ‘succesvol ouder’ te kunnen worden is een levensstijl nodig waarmee zelfredzaamheid op peil kan worden gehouden. Onderzoek bij ouderen heeft aangetoond dat lichamelijke activiteit, onafhankelijk van intensiteit, de fitheid beïnvloedt, zowel bij mannen als bij vrouwen. Van de fitheidseigenschappen zijn met name kracht en uithoudingsvermogen voor wandelen van invloed op zelfredzaamheid.

Sport en eenzaamheid

Eenzaamheid onder ouderen wordt een steeds groter probleem. Dit heeft te maken met de toenemende vergrijzing en het groeiende aantal mensen zonder kinderen. De eenzaamheid neemt in de loop der jaren toe. Van de 100.000 65-plussers die in een tehuis wonen zegt 79% zich regelmatig eenzaam te voelen. Dit is een groot verschil in vergelijking met de 29% van de thuiswonenden die zich regelmatig eenzaam voelen. Eenzaamheid verhoogt de bloeddruk, het stressniveau en het risico op een depressie. Daarmee zijn deze gevoelens even slecht voor de gezondheid als roken of overgewicht. Van alle 65-plussers woont ongeveer 52% alleen en van alle 75-plussers ongeveer 64,6%. Zelf actief blijven en bijvoorbeeld vrijwilligerswerk doen of deelnemen aan (laagdrempelige) activiteiten vermindert eenzaamheid en de kans op sociaal isolement.

Samenvatting

Naast fysieke beperkingen blijkt dat eenzaamheid onder ouderen een groot probleem is. Sport en bewegen levert fysieke en geestelijke voordelen op. Sport (fysieke activiteit) houdt ouderen langer zelfstandig. Samen met leeftijdgenoten sporten kan mensen uit hun sociaal isolement halen. Binnen de doelgroep 65+ is er sprake van 2-3 verschillende doelgroepen die verschillende wensen en behoeften hebben ten aanzien van sport en bewegen en dus is maatwerk essentieel. Georganiseerd sporten is mogelijk als drempels worden weggehaald.