HOME
Facebook
Twitter
Youtube
Seperator
telefoon: (0545) 47 67 27
info@sportfederatieberkelland.nl
Header

Sport werkt!

sport werkt!

Sport en beweging bindt ons. Het zorgt voor een betere gezondheid en gaat eenzaamheid tegen. Sport is in die zin ook geen doel op zich maar kan een middel zijn om inwoners weer te activeren en te re-integreren.

Algemene trends in beweeggedrag

In 2014 beweegt ruim de helft van de Nederlandse jongeren en bijna een derde van de volwassenen Nederlanders onvoldoende. Bij jongeren is vooral sport een belangrijke bron van lichamelijke activiteit; bij volwassenen zijn dit werk en huishouden en droogt sport als bron voor een belangrijk deel op. Bij de groepen die minder bewegen, komen niet-werkenden als belangrijke groep naar voren.

Aanleiding voor sport werkt!

Een groot deel van de niet-werkenden blijkt onvoldoende actief. Dit kan leiden tot een geïsoleerd leven waarbij nauwelijks een netwerk aanwezig is. Sport is een belangrijk interventiemiddel om deze groep letterlijk en figuurlijk weer in beweging te krijgen. Er vormt zich een sociaal netwerk, mensen participeren, men wordt weerbaarder en krijgt meer doorzettingsvermogen.

Partners

De Sociale Dienst Oost Achterhoek, Menzis en de gemeente Berkelland faciliteren het project Sport Werkt. In de uitvoering werken de klantmanagers van SDOA en de sportcoaches Sport Federatie Berkelland intensief samen.

Werkwijze en uitvoering

De SFB heeft het sportactiveringsprogramma Sport werkt! ontwikkeld. Het doel ervan is het verbeteren van de lichamelijke en geestelijke gezondheid van deelnemers met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Gedurende 20 weken wordt 2x per week een groepsprogramma uitgevoerd. Belangrijk nevendoel is deelnemers door te laten stromen naar reguliere sportaanbieders. Naast het sporten worden deelnemers gestimuleerd om ook op andere gebieden weer actief te worden. Bij het sporten worden deelnemers begeleid door een sportcoach van de Sport Federatie Berkelland. De klantmanagers van SDOA faciliteren de deelnemers op andere gebieden.

De eerste groep is gestart in oktober 2016 bij Sportclub Neede waar zij 2x in de week actief zijn. Belangrijke onderdelen van het sport-beweegprogramma:

  • Vaststellen beginsituatie (lichamelijk, geestelijk en sociaal)
  • Fysieke training (mobiliteit, kracht, uithoudingsvermogen) / activering
  • Sociale activering (sociale contacten, samenspel, teamgericht sporten)
  • Sportgerichte training (doorstroom naar reguliere sportvereniging)
  • Uitdaging en beloning
  • Intake en individuele coaching

Mocht het nodig zijn, dan worden sportkleding en attributen gefaciliteerd. Sportabonnementen worden voor zover nodig het 1e jaar (gedeeltelijk )vergoed om doorstroom te stimuleren.

Meer informatie? Bel of mail de SFB.